Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Ekonomska in pravna analiza dejavnikov, ki povzročajo nizko stopnjo objavljanja ...
Naročnik:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Datum objave v TED:
24/08/2016
Rok za prejem ponudb:
27/09/2016
Status:
Zaprto
Informacije
553/PP/GRO/IMA/16/9031.
Ekonomska in pravna analiza dejavnikov, ki povzročajo nizko stopnjo objavljanja priložnosti za javna naročila v Nemčiji
Nemčija ima najnižjo število objavljenih obvestil o javnih naročilih na spletni strani TED v okviru zakonodaje EU o javnih naročilih (podatki iz leta 2014: 1,1 % BDP (vključno z gospodarskimi javnimi službami) oziroma 5,4 % javnih izdatkov za gradnje, blago in storitve (brez gospodarskih javnih služb), v primerjavi s 4 % oziroma 22 % za državno povprečje v EU-28). Ker je bila povprečna vrednost za naročila v Nemčiji blizu povprečne vrednosti v vseh državah EU, to, skupaj z nizkimi skupnimi vrednostmi, kaže, da je bilo skupno število naročil, objavljenih v Nemčiji v okviru zakonodaje EU o javnih naročilih (vsa naročila nad pragom), relativno nizko. To bi lahko oviralo učinkovito porabo javnega denarja in vplivalo na nemška in evropska podjetja zaradi zamujenih poslovnih priložnosti. Splošni cilj študije je identificirati, na podlagi dobre ekonomske in pravne analize, razloge za nizko stopnjo objavljanja v Nemčiji. Za več podrobnosti o nalogah, ki jih je treba izvesti, glejte razpisne specifikacije.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
24/08/2016 00:00
27/09/2016 16:00
28/09/2016 11:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2016/S 162-292002 Obvestilo o javnem naročilu 24/08/2016 00:00