Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Usposabljanje na področju upravljanja inovacij in poslovanja: razvoj zmogljivost...
Naročnik:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Datum objave v TED:
03/09/2016
Rok za prejem ponudb:
03/10/2016
Status:
Zaprto
Informacije
EASME/H2020/INNO/2016/020.
Usposabljanje na področju upravljanja inovacij in poslovanja: razvoj zmogljivosti v Evropski podjetniški mreži in podpiranje družbenikov na področju inovacij v MSP
Javni razpis je namenjen zagotavljanju usposabljanja na področju upravljanja inovacij in upravljanja industrijskih inovacij/poslovanja. Cilj je izboljšati znanje in spretnosti, povezane z upravljanjem inovacij v 2 različnih ciljnih skupinah: — organizacije za poslovno podporo, ki so partnerice v Evropski podjetniški mreži (Enterprise Europe Network – EEN), — skupina izkušenih raziskovalcev, ki začasno delajo v MSP v kontekstu družbenika za inovacije evropskih MSP – pilot. Končno bo zagotovljeno usposabljanje prispevalo k boljši razpoložljivosti spretnosti upravljanja inovacij in storitev svetovanja za MSP, s čimer bodo pooblaščena za učinkovitejše vodenje inovacijskih postopkov z večjim gospodarskim vplivom. Ta razpis je razdeljen na 2 sklopa: — sklop 1: nadaljnji razvoj zmogljivosti za svetovanje pri inovacijah in upravljanju v Evropski podjetniški mreži, — sklop 2: osnovno usposabljanje o upravljanju industrijskih inovacij v kontekstu družbenika za inovacije evropskih MSP – pilot.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
03/09/2016 00:00
28/09/2016 23:59
Se ne uporablja
03/10/2016 23:59
10/10/2016 14:30
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Nadaljnji razvoj zmogljivosti za svetovanje pri inovacijah in upravljanju v Evropski podjetniški mreži Namen sklopa 1 tega javnega razpisa je izboljšanje kakovosti teh podpornih storitev za upravljanje inovacij za MSP, ki jih zagotavlja Evropska podjetniška mreža. V ta namen mora okolje za usposabljanje zgraditi in razširiti kompetence svetovalcev za upravljanje inovacij, ki delajo v Evropski podjetniški mreži, in sicer z zagotavljanjem: — splošnega uvodnega usposabljanja na področju „upravljanja inovacij“ za osebje, ki je novo pri izvajanju nalog svetovanja, — specializiranega usposabljanja/krepitve zmogljivosti v različnih delih in postopkih sistemov za upravljanje inovacij v MSP. Pričakuje se, da bo v okviru tega naročila usposobljeno največje število strokovnjakov za inovacije iz Evropske podjetniške mreže, ki izvajajo storitve za „krepitev zmogljivosti za upravljanje inovacij MSP“, in da bo okrepljeno njihovo znanje o svetovanju na področju upravljanja inovacij. Te na novo pridobljene spretnosti se bodo takoj uporabljale pri izvajanju podpore za upravljanje inovacij s strani mreže. Pomagale bodo tudi pri razširitvi dostopa MSP do kvalificiranega svetovanja o upravljanju inovacij v celotni EU.
Sklop 2 Osnovno usposabljanje o upravljanju industrijskih inovacij v kontekstu družbenika za inovacije evropskih MSP – pilot Pričakuje se, da bo zagotovljenih približno 12 delovnih dni usposabljanja za posameznega družbenika za inovacije, vključno s spletnim usposabljanjem. Sodelovanje v programu usposabljanja je obvezno za vse družbenike za inovacije, ki so del pilotnega ukrepa INNOSUP-2-2016. Predvideno je, da bo do usposabljanja upravičenih do 90 družbenikov za inovacije in do 90 nadzornikov. Na podlagi usposabljanja bodo družbeniki za inovacije, ki imajo najverjetneje doktorat na tehničnem področju, pridobili posebno dodatno kvalifikacijo, ki jim omogoča, da opravljajo vlogo „vodij inovacij“ v industriji in zlasti v MSP, ki so podprta z nepovratnimi sredstvi, dodeljenimi v okviru INNOSUP-02-2016 (družbenik za inovacije – pilot). Program usposabljanja mora podpreti tudi spremljanje in povečanje obsega idej v raziskovalnih projektih/proizvodih, in sicer z zagotavljanjem specifičnih srečanj na področju shem financiranja na evropski ravni za obdobje 1–2 delovnih dni. Poleg podpiranja in raziskovanja do 90 inovativnih poslovnih idej, izbranih v okviru programa za družbenike za inovacije v MSP, je lahko usposabljanje tudi priložnost za učenje in razvoj.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2016/S 170-305421 Obvestilo o javnem naročilu 03/09/2016 00:00