Podrobnosti javnega razpisa

Please note that the new deadline for submission is 26.09.2016. Please note that Annex I - Tender specifications and Annex 8 - Detailed tasks and product specifications have been updated.
Naslov:
Storitve lokalnega spremljanja kopnega Copernicus: izdelava podatkovnih nizov po...
Naročnik:
European Environment Agency (EEA)
Datum objave v TED:
10/08/2016
Rok za prejem ponudb:
26/09/2016
Status:
Zaprto
Informacije
EEA/IDM/R0/16/007.
Storitve lokalnega spremljanja kopnega Copernicus: izdelava podatkovnih nizov pokritosti/rabe zemljišč zelo visoke ločljivosti – referenčni leti 2012 (geografska razširitev) in 2018 (novo), vključno s plastmi sprememb 2012–2018.
Namen tega javnega razpisa je sklenitev okvirne(-ih) pogodbe(-) z gospodarskim(-i) subjektom(-i), ki bo(-do) zagotavljal(-i) podatkovne nize pokritosti/rabe zemljišč zelo visoke ločljivosti, vključno s plastmi sprememb in drugimi pomožnimi podatkovnimi nizi, na naslednjih področjih in razdeljeno v naslednje sklope: sklop 1: mestni atlas; sklop 2: obrečna območja; sklop 3: Natura 2000.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
10/08/2016 00:00
26/09/2016 16:00
03/10/2016 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Mestni atlas
Namen mestnega atlasa je dopolniti statistične informacije iz mestnega pregleda z geoprostorsko komponento. Nanaša se na izdelavo podatkovnih nizov pokritosti/rabe zemljišč zelo visoke ločljivosti (very high resolution – VHR) na funkcionalnih mestnih območjih (functional urban areas – FUA), zlasti nadaljevanje kartiranja mestnega atlasa 2012 (geografska razširitev na 39 držav EGP) in plast dreves ob cesti. Zajemal bo tudi kartiranje sprememb v obdobju med 2012 in 2018 in novo funkcijo (višina stavb v glavnih mestih držav EU28 in držav Efte). Poleg tega je namen okvirne pogodbe, ki izhaja iz tega javnega razpisa za sklop 1, zagotovitev svetovalnih storitev v podporo izdelavi podatkovnih plasti, navedenih zgoraj.
Sklop 2
Obrečna območja
Da bi omogočili sistematično oceno sladkovodnih ekosistemov in rečnih habitatov, so potrebni prostorski podatki o distribuciji in značilnostih pokritosti in rabe zemljišč (land cover and land use – LC/LU) na obrečnih območjih. Ta sklop se nanaša na izdelavo LC/LU zelo visoke ločljivosti o obrečnem ločevalnem območju na odsekih rek, ki so del ravni Strahler 2 (kot dopolnitev dela, ki je že potekalo na ravneh Strahler 3 do 8). Poleg tega je namen okvirnega naročila, ki izhaja iz tega javnega razpisa za sklop 2, zagotovitev svetovalnih storitev v podporo izdelavi podatkovnih plasti, navedenih zgoraj.
Sklop 3
Natura 2000
Natura 2000 je mreža osnovnih gojišč in mirovališč redkih in ogroženih vrst ter nekaterih redkih naravnih vrst habitatov, ki so zaščitene same po sebi. Za nekatere vrste habitatov je znano, da so utrpele znaten upad v celotni EU. Ta sklop se nanaša na nadaljevanje kartiranja LC/LU lokacij N2K (geografska razširitev) za izbor lokacij N2K za polnaravne in z vrstami bogate travne habitate za 2012 in 2006 (v kolikor so za ta 2 datuma na voljo satelitski podatki zelo visoke ločljivosti). Poleg tega je namen okvirnega naročila, ki izhaja iz tega javnega razpisa za sklop 3, zagotovitev svetovalnih storitev v podporo izdelavi podatkovnih plasti, navedenih zgoraj.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2016/S 180-322087
Popravek
17/09/2016 00:00
2016/S 153-276538
Obvestilo o javnem naročilu
10/08/2016 00:00