Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Načrtovanje in zakup oglaševalskega prostora za Evropski parlament.
Naročnik:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Datum objave v TED:
13/08/2016
Rok za prejem ponudb:
12/10/2016
Status:
Zaprto
Informacije
COMM/DG/AWD/2016/196.
Načrtovanje in zakup oglaševalskega prostora za Evropski parlament.
Namen tega razpisa je načrtovanje in nakup oglaševalskega prostora na platformah družbenih medijev, v tiskanih medijih, avdiovizualnih medijih in na zunanjih oglasnih panojih.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
13/08/2016 00:00
12/10/2016 23:59
26/10/2016 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Digitalne kampanje
Evropski parlament je dejaven na ducat platformah družbenih medijev, ki vključujejo: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Flickr, YouTube, Snapchat, Storify, Spotify, Reddit, Pinterest. Evropski parlament bo morda potreboval oglaševanje v/na: — 1 ali več izmed zgoraj navedenih platform, — spletnih medijih, novičarskih portalih, specializiranih spletnih straneh itd., — nacionalnih platformah družbenih medijev (npr. Draugiem v Latviji), — digitalnih medijih, platformah in spletnih straneh, ki so v času priprave teh tehničnih specifikacij neznani. Evropski parlament zahteva, da se te potrebe izpolnijo v nekaterih ali vseh uradnih jezikih EU in za nekatere ali vse države članice EU. Naročilo potencialno obsega naslednjih 7 vrst dejavnosti: 1. medijsko načrtovanje; 2. medijski zakup; 3. izdelava/prilagoditev oglasov; 4. upravljanje medijskega prostora in samopostrežba; 5. spremljanje; 6. ocenjevanje; 7. strateško/napredno načrtovanje.
Sklop 2
Integrirane kampanje
V okviru komunikacijskih kampanj in drugih komunikacijskih projektov Evropski parlament uporablja različne oglaševalske kanale za promocijo svojih dejavnosti: tiskani mediji (tiskani oglasi v dnevnikih, tednikih, mesečnikih, revijah, specializiranem tisku, strokovnih katalogih itd.); avdiovizualni mediji (npr. TV, radio itd.); digitalni družbeni mediji/digitalni oglasi; kinematografi (npr. kratki promocijski video posnetki, promocijski diapozitivi itd.); na prostem (reklamni panoji/zasloni, železniške postaje, letališča, lokalni javni promet, drugi mediji na prostem, lastne stavbe Evropskega parlamenta v Bruslju, Strasbourgu in Luxembourgu, kakor tudi Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v državah članicah (specifični tehnični podatki bodo na voljo na zahtevo). Evropski parlament glede na svoje potrebe oglašuje v nekaterih ali vseh državah članicah EU ter v nekaterih ali vseh uradnih jezikih EU. Naročilo bo potencialno obsegalo naslednjih 7 različnih vrst dejavnosti: 1. medijsko načrtovanje; 2. medijski zakup; 3. izdelava in prilagoditev oglasov; 4. upravljanje medijskega prostora; 5. spremljanje; 6. ocenjevanje; 7. strateško/napredno načrtovanje.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2016/S 156-281957
Obvestilo o javnem naročilu
13/08/2016 00:00