Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Storitve raziskav o zadovoljstvu zaposlenih.
Naročnik:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum objave v TED:
13/10/2016
Rok za prejem ponudb:
14/11/2016
Status:
Zaprto
Informacije
AO/015/16.
Storitve raziskav o zadovoljstvu zaposlenih.
Delo Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) v naslednjih 5 letih je opredeljeno v strateškem načrtu za leto 2020 (Strategic Plan 2020 – SP2020), ki je bil sprejet 1.6.2016, podrobneje pa je opisan v letnih delovnih programih urada. S SP2020 želi EUIPO še naprej na najboljši način nadaljevati s svojimi operativnimi in upravnimi dejavnostmi ter biti najbolje pripravljen na prihodnje izzive. Namen tega javnega razpisa je zagotoviti storitve raziskav o zadovoljstvu osebja. Raziskave bo redno in periodično izvajal neodvisni ponudnik, da bi uradu pomagal pri uresničitvi ciljev, določenih v SP2020.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Okvirni sporazum
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
13/10/2016 00:00
14/11/2016 13:00
15/11/2016 11:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2016/S 198-356356
Obvestilo o javnem naročilu
13/10/2016 00:00