Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Zavarovanje desetletne in dveletne odgovornosti ter zavarovanje odgovornosti izv...
Naročnik:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Datum objave v TED:
03/01/2017
Rok za prejem ponudb:
17/02/2017
Status:
Zaprto
Informacije
06C60/2016/M046.
Zavarovanje desetletne in dveletne odgovornosti ter zavarovanje odgovornosti izvajalca.
Evropski parlament namerava skleniti: neposredno pogodbo za dodatno zavarovanje desetletne in dveletne odgovornosti za vodjo projekta in njegovega zastopnika za stavbo Wilfried Martens in Hišo evropske zgodovine v Bruslju z namenom zavarovanja optimalne sprejemljivosti gradenj in uporabe pod varnimi pogoji – sklop 1; neposredno okvirno pogodbo za dodatno zavarovanje desetletne in dveletne odgovornosti za vodjo projekta in njegovega zastopnika za stavbo centra za usposabljanje (ex-Montoyer 63) in stavbo „square de Meeûs“ v Bruslju z namenom zavarovanja optimalne sprejemljivosti gradenj in uporabe pod varnimi pogoji – sklop 2; neposredno pogodbo za zavarovanje odgovornosti izvajalca v okviru projekta za prestrukturiranje in modernizacijo stavbe Vaclav Havel v Strasbourgu z namenom zavarovanja optimalne sprejemljivosti gradenj in uporabe pod varnimi pogoji – sklop 3.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
03/01/2017 00:00
17/02/2017 23:59
21/02/2017 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Zavarovanje desetletne in dveletne odgovornosti v Bruslju – stavba Wilfried Martens in Hiša evropske zgodovine
Cilj tega naročila je zavarovati, v skladu s členoma 1792 in 2270 belgijskega civilnega zakonika, arhitekte, izvajalce in druge osebe, ki delajo pod nadzorom vodje projekta ali njegovega zastopnika, preko pogodbe za najem storitev v zvezi z njihovo desetletno odgovornostjo za večje gradnje in dveletno odgovornostjo za manjše gradnje (pregledani sklopi), za vse zadeve, ki jih ne krije zavarovanje desetletne odgovornosti izvajalca, ki so ga sklenili izvajalci. Vse pogodbe z izvajalci so na zahtevo lahko dane na vpogled v času obiska lokacije. V okviru te pogodbe so podizvajalci zgoraj omenjenih gradbenikov posebej zavarovani glede škode iste vrste, kot je ta, ki spada v okvir odgovornosti, ki jo določata omenjena člena belgijskega civilnega zakonika.
Sklop 2
Dodatno zavarovanje desetletne in dveletne odgovornosti v Bruslju – stavba „square de Meeûs“ in center za usposabljanje (ex-Montoyer 63)
Cilj tega naročila je zavarovati, v skladu s členoma 1792 in 2270 belgijskega civilnega zakonika, arhitekte, izvajalce in druge osebe, ki delajo pod nadzorom vodje projekta ali njegovega zastopnika, preko pogodbe za najem storitev v zvezi z njihovo desetletno odgovornostjo za večje gradnje in dveletno odgovornostjo za manjše gradnje (pregledani sklopi), za vse zadeve, ki jih ne krije zavarovanje desetletne odgovornosti izvajalca, ki so ga sklenili izvajalci. Vse pogodbe z izvajalci so na zahtevo lahko dane na vpogled v času obiska lokacije. V okviru te pogodbe so podizvajalci zgoraj omenjenih gradbenikov posebej zavarovani glede škode iste vrste, kot je ta, ki spada v okvir odgovornosti, ki jo določata omenjena člena belgijskega civilnega zakonika.
Sklop 3
Zavarovanje odgovornosti izvajalca v zvezi s projektom za prestrukturiranje in modernizacijo stavbe Vaclav Havel v Strasbourgu
Cilje tega naročila je pokriti, brez iskanja odgovornosti, plačilo za vsa dela za popravilo škode, v smislu vzrokov in posledic, tudi če izhaja iz nepravilnosti tal, iste vrste, kot tiste, ki spada pod odgovornost izvajalcev v skladu s členom 1792-1 francoskega civilnega zakonika, proizvajalcev in podobnih strank, kot tudi tehničnega inšpektorja v skladu s pogoji iz člena 1792 francoskega civilnega zakonika, tj. škode, ki: — ogrozi trdnost temeljnih konstrukcij gradbenega procesa, — vpliva na omenjene konstrukcije v 1 od njihovih sestavnih delov ali 1 od njihovih delov opreme, zaradi česar postanejo neprimerne za njihov namen, — vpliva na trdnost 1 od njihovih delov opreme, bistvenih za vitalnost, temelje, okvir, zaprte ali pokrite konstrukcije v skladu s členom 1792-2 francoskega civilnega zakonika. Dela za popravilo škode vključujejo tudi: — stroške del, ki vključujejo kakršno koli potrebno rušenje, čiščenje, odstranjevanje ali razstavljanje, podpore, zamenjave ali ponovno montažo, vključno z odstranjevanjem in vračanjem zemlje in rastlin, — stroške zavarovanja odgovornosti izvajalca za popravila, izvedena po nastanku poškodb, zavarovanih, če so ta dela sama predmet obveznega zavarovanja odgovornosti izvajalca.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2017/S 001-000050
Obvestilo o javnem naročilu
03/01/2017 00:00