Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Zagotavljanje efektivnih davčnih stopenj in povezanih podpornih storitev.
Naročnik:
European Commission, DG Taxation and Customs Union (TAXUD)
Datum objave v TED:
03/06/2017
Rok za prejem ponudb:
17/07/2017
Status:
Zaprto
Informacije
TAXUD/2017/AO-02.
Zagotavljanje efektivnih davčnih stopenj in povezanih podpornih storitev.
Javni razpis zajema 2 vrsti storitev: sklop 1: dostop do podatkovne zbirke in letno poročilo ter dostop do sistema za izračun primerljivih projekcijskih kazalnikov, povezanih z efektivnimi stopnjami obdavčenja podjetij, na podlagi modela, ki temelji na metodologiji Devereux-Griffith, v časovnem obdobju 2005–2020; sklop 2: zagotavljanje podpornih storitev na zahtevo za izvedbo ad hoc ekonomskih analiz o razvoju efektivnih davčnih obremenitev skozi čas in vplivu specifičnih reform obdavčitve dohodka pravnih oseb v EU z uporabo dodatnega modela.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
03/06/2017 00:00
Se ne uporablja
Se ne uporablja
17/07/2017 16:00
24/07/2017 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Dostop do podatkovne zbirke in letno poročilo ter dostop do sistema za izračun primerljivih projekcijskih kazalnikov, povezanih z efektivnimi stopnjami obdavčenja podjetij Za izvedbo storitev, ki zagotavljajo kakovost, pokritost, razpoložljivost, hitro odzivnost, točnost, stalno spremljanje, standardizirano obliko in primerljivost podatkov, se zahteva zunanje strokovno znanje z uporabo modela, ki temelji na metodologiji Devereux-Griffith, za časovno obdobje 2005–2020.
Sklop 2 Zagotavljanje podpornih storitev na zahtevo za izvedbo ad hoc ekonomskih analiz Zahteva se zunanje strokovno znanje, namenjeno izvedbi več ad hoc ekonomskih analiz o specifičnih temah s področja obdavčitve dohodka pravnih oseb, ki jih opredeli Komisija. Teme, ki bodo obravnavane, so povezane z analizo fiskalnih vidikov razvoja efektivnih davčnih obremenitev skozi čas in vpliva specifičnih reform obdavčitve dohodka pravnih oseb v EU v okviru komisijskega delovnega programa in pomembnih premikov s področja obdavčitve dohodka pravnih oseb na nacionalni, evropski in mednarodni ravni.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2017/S 106-211420 Obvestilo o javnem naročilu 03/06/2017 00:00