Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Dobava in analiza pasivnih dozimetrov sevanja in ocena izpostavljenosti sevanju.
Naročnik:
European Commission, DG Energy (ENER)
Datum objave v TED:
14/01/2017
Rok za prejem ponudb:
15/02/2017
Status:
Zaprto
Informacije
ENER/D3/2017-53-01.
Dobava in analiza pasivnih dozimetrov sevanja in ocena izpostavljenosti sevanju.
Generalni direktorat Evropske komisije za energetiko, zlasti oddelek za zaščito zdravja Enote za zaščito pred sevanjem in jedrsko varnost je odgovoren za zaščito osebja pred sevanjem. Zato mora poskrbeti za to, da je vsak imenovan član osebja opremljen z ustreznim pasivnim dozimetrom sevanja, člani osebja, ki delajo z beta oddajniki, pa s posameznimi naprstnimi dozimetri. Poleg tega je oddelek za zaščito zdravja odgovoren za okoljsko spremljanje na področju zaščite pred sevanjem in v laboratorijih za umerjanje instrumentov. To zahteva spremljanje okoljske izpostavljenost sevanju v zvezi z gama, beta in nevtronskim sevanjem. Ustrezni dozimetri morajo biti redno razdeljeni in analizirani. Rezultate naknadne ocene osebnih ekvivalentnih doz je treba zabeležiti in jih mesečno sporočati oddelku za zaščito zdravja.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Prelomne točke
14/01/2017 00:00
15/02/2017 23:59
22/02/2017 14:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2017/S 010-014496
Obvestilo o javnem naročilu
14/01/2017 00:00