Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Študija o zbiranju najnovejših informacij o določenem številu snovi z namenom an...
Naročnik:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Datum objave v TED:
03/03/2017
Rok za prejem ponudb:
11/04/2017
Status:
Zaprto
Informacije
VT/2017/005.
Študija o zbiranju najnovejših informacij o določenem številu snovi z namenom analize zdravstvenih, socialno-ekonomskih in okoljskih vplivov.
Zagotavljanje posodobljenih podatkov o nekaterih snoveh za pripravo poročila o oceni vpliva, ki bo priložen k osnutku predloga za spremembo Direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29.4.2004 o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (šesta posebna direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive Sveta 89/391/EGS).
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Prelomne točke
03/03/2017 00:00
Se ne uporablja
Se ne uporablja
11/04/2017 17:00
20/04/2017 10:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2017/S 044-079854 Obvestilo o javnem naročilu 03/03/2017 00:00