Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Strokovna podpora pri diagnosticiranju in nadzoru Creutzfeldt-Jakobove bolezni (...
Naročnik:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Datum objave v TED:
24/02/2017
Rok za prejem ponudb:
28/03/2017
Status:
Zaprto
Informacije
OJ/2016/OCS/6019.
Strokovna podpora pri diagnosticiranju in nadzoru Creutzfeldt-Jakobove bolezni (CJB)
Predmet naročila je zagotavljanje neprekinjene podpore na visoki ravni državam članicam pri diagnosticiranju in razvrščanju primerov CJB ter spremljanju napredka pri raziskavah. Ključna zadevna področja so zlasti spremljanje ugotovitev raziskav, povezanih z novimi zoonotskimi možnostmi CJB, nove oblike CJB in/ali transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE), etiologija CJB in nova diagnostična orodja.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Okvirni sporazum
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Glejte internetni naslov v oddelku I.3.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
24/02/2017 00:00
28/03/2017 16:00
29/03/2017 10:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2017/S 039-070054
Obvestilo o javnem naročilu
24/02/2017 00:00