Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
UCA 17/004 Naloge, ki vključujejo študije in nadzor izvedbe del ali pomoči na po...
Naročnik:
Council of the European Union
Datum objave v TED:
09/03/2017
Rok za prejem ponudb:
28/04/2017
Status:
Zaprto
Informacije
UCA 17/004.
UCA 17/004 Naloge, ki vključujejo študije in nadzor izvedbe del ali pomoči na področju arhitekture (sklop 1) in gradbeništva (sklop 2) za stavbe Sveta.
Generalni sekretariat Sveta Evropske unije namerava skleniti 2 zaporedni večkratni okvirni pogodbi: — sklop 1: naloge v zvezi s študijami na področju arhitekture, — sklop 2: naloge v zvezi s študijami na področju gradbeništva. Naloge so lahko 2 vrst: — naloge, ki vključujejo študije in nadzor del, vključno z več ali vsemi fazami predhodnega načrtovanja, dovoljenjem, če je to potrebno, načrti, pomočjo v postopku javnih razpisov, spremljanjem izvedbe del, potrditvijo projektov rekonstrukcije, razširitve, obnove in/ali sanacije, — začasne naloge pomoči ali svetovanja na področju gradbeništva. Sekretariat bo sklenil 6 zaporednih okvirnih pogodb (3 na sklop) za enako skupno trajanje 7 let.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
09/03/2017 00:00
28/04/2017 16:00
05/05/2017 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Naloge, ki zajemajo študije in nadzor izvedbe del ali pomoči na področju arhitekture
Storitve zajemajo: — naloge, ki vključujejo študije in nadzor del na področju arhitekture, vključno z več ali vsemi fazami predhodnega načrtovanja, dovoljenjem, če je to potrebno, načrti, pomočjo v postopku javnih razpisov, spremljanjem izvedbe del, potrditvijo projektov rekonstrukcije, razširitve, obnove in/ali sanacije, — začasne naloge pomoči ali svetovanja na gradbenem področju. Zadevne stavbe so: — stavba Justus Lipsius, ki se nahaja v ulici rue de la Loi v Bruslju in je sedež Sveta Evropske unije in njegovega sekretariata. Njena skupna bruto površina znaša 228 000 m2. Zgrajena je bila leta 1995, v njej pa se nahajajo konferenčna infrastruktura, pisarne, restavracije, športni objekti, tiskarski prostori, skladiščni prostori in parkirišča, — stavba Lex, ki se nahaja v ulici rue de la Loi v Bruslju in katere skupna bruto površina znaša 81 000 m2. Zgrajena je bila leta 2007, v njej pa se nahajajo konferenčne dvorane, pisarne, restavracija, skladiščni prostori in parkirišča, — stavba Europa, ki se nahaja v ulici rue de la Loi v Bruslju in katere skupna bruto površina znaša 71 000 m2. Zgrajena je bila leta 2016, v njej pa se nahajajo konferenčne dvorane, pisarne, restavracije in parkirišča, — otroške jasli, ki se nahajajo v ulici avenue de la Brabançonne v Bruslju in katerih skupna bruto površina znaša 6 000 m2. Zgrajene so bile leta 2006, — skladišče, ki se trenutno nahaja v Overijsu in ki ga bo v letu 2017 zamenjalo skladišče v Neder-Over-Heembeeku.
Sklop 2
Naloge, ki vključujejo študije in nadzor izvedbe del ali pomoči na področju gradbeništva
Storitve zajemajo: — naloge, ki vključujejo študije in nadzor del na področju gradbeništva, vključno z več ali vsemi fazami predhodnega načrtovanja, dovoljenjem, če je to potrebno, načrti, pomočjo v postopku javnih razpisov, spremljanjem izvedbe del, potrditvijo projektov rekonstrukcije, razširitve, obnove in/ali sanacije, — začasne naloge pomoči ali svetovanja na področju gradbeništva. Zadevne stavbe so: — stavba Justus Lipsius, ki se nahaja v ulici rue de la Loi v Bruslju in je sedež Sveta Evropske unije in njegovega sekretariata. Njena skupna bruto površina znaša 228 000 m2. Zgrajena je bila leta 1995, v njej pa se nahajajo konferenčna infrastruktura, pisarne, restavracije, športni objekti, tiskarski prostori, skladiščni prostori in parkirišča, — stavba Lex, ki se nahaja v ulici rue de la Loi v Bruslju in katere skupna bruto površina znaša 81 000 m2. Zgrajena je bila leta 2007, v njej pa se nahajajo konferenčne dvorane, pisarne, restavracija, skladiščni prostori in parkirišča, — stavba Europa, ki se nahaja v ulici rue de la Loi v Bruslju in katere skupna bruto površina znaša 71 000 m2. Zgrajena je bila leta 2016, v njej pa se nahajajo konferenčne dvorane, pisarne, restavracije in parkirišča, — otroške jasli, ki se nahajajo v ulici avenue de la Brabançonne v Bruslju in katerih skupna bruto površina znaša 6 000 m2. Zgrajene so bile leta 2006, — skladišče, ki se trenutno nahaja v Overijsu in ki ga bo v letu 2017 zamenjalo skladišče v Neder-Over-Heembeeku.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2017/S 075-144253
Popravek
15/04/2017 00:00
2017/S 070-131577
Popravek
08/04/2017 00:00
2017/S 048-087554
Obvestilo o javnem naročilu
09/03/2017 00:00