Podrobnosti javnega razpisa

It is highly recommended to test the e-Submission application in advance (several days before the deadline for submission) in order to familiarise you with the system and to test whether your workstation configuration is working correctly with the e-Submission environment. Please see the e-Submission application testing to be done in advance (point 1.1 in Annex VII). IMPORTANT: In case of any problems with the submission of your electronic tender, please contact the helpdesk in reasonable time.
Naslov:
Začasne storitve.
Naročnik:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Datum objave v TED:
16/03/2017
Rok za prejem ponudb:
18/04/2017
Status:
Zaprto
Informacije
OJ/2016/RMC/8918.
Začasne storitve.
ECDC želi skleniti eno okvirno pogodbo z namenom pridobitve začasnih storitev v skladu s profili usposobljenosti, navedenimi v razpisnih specifikacijah. ECDC bo morda potreboval začasno osebje za podporo ali nadomeščanje stalnega osebja. Zahtevane storitve sodijo bodisi na upravno/tehnično področje (sklop 1) ali na znanstveno področje (sklop 2).
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
Okvirni sporazum
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Pogoji sodelovanja
Glej internetni naslov v oddelku I.3.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
16/03/2017 00:00
18/04/2017 16:00
20/04/2017 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Splošne začasne storitve
Sklop 1 zajema profile za opravljanje splošnih upravnih/tehničnih začasnih storitev, ki vključujejo: upravnega pomočnika, finančnega pomočnika, pomočnika na področju javnega naročanja, pomočnika na področju človeških virov, pomočnika na področju organizacije dogodkov, pravnega uslužbenca, urejevalca spletne strani, pomočnika urednika/pomočnika na področju informacij, uradnika za obveščanje, grafičnega oblikovalca, pomočnika za pomoč uporabnikom na področju IT, upravnega uslužbenca/projektnega referenta, vodjo.
Sklop 2
Znanstvene začasne storitve
Sklop 2 zajema profile za opravljanje znanstvenih začasnih storitev, ki vključujejo: nižjega znanstvenega strokovnjaka in znanstvenega strokovnjaka.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2017/S 053-097322
Obvestilo o javnem naročilu
16/03/2017 00:00