Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Pravne storitve.
Naročnik:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Datum objave v TED:
23/03/2017
Rok za prejem ponudb:
18/04/2017
Status:
Zaprto
Informacije
1701/G2/N.
Pravne storitve.
Obseg tega postopka je zagotovitev pravnih storitev, razdeljenih v 5 sklopov: sklop 1: Nizozemsko gospodarsko pravo, vključno s pogodbenim pravom, pravom IKT/IL, varovanjem zasebnosti in podatkov, davčnim pravom in morebitnim zastopanjem na sodišču (okvirno naročilo z 1 izvajalcem); sklop 2: Nizozemsko pravo s področja zaposlovanja in delovno pravo, vključno s pravom na področjih obdavčitve, pokojnin in olajšav ter zdravstvenim in varnostnim pravom (okvirno naročilo z 1 izvajalcem); sklop 3: Pravo EU s področja javnih naročil, vključno s svetovanjem in morebitnim zastopanjem pred Splošnim sodiščem (okvirno naročilo z 1 izvajalcem); sklop 4: Belgijsko gospodarsko pravo, vključno s pogodbenim pravom, pravom IKT/IL, varovanjem zasebnosti in podatkov, davčnim pravom in morebitnim zastopanjem na sodišču (okvirno naročilo z 1 izvajalcem); sklop 5: Pravo EU s področja zaposlovanja in državne uprave, vključno s svetovanjem in morebitnim zastopanjem pred Splošnim sodiščem (večkratno okvirno naročilo s 3 izvajalci – ponovno odprtje konkurence).
Storitve
Konkurenčni postopek s pogajanji
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
23/03/2017 00:00
18/04/2017 23:59
18/04/2017 23:59
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Sklop 1: Nizozemsko gospodarsko pravo, vključno s pogodbenim pravom, pravom IKT/IL, varovanjem zasebnosti in podatkov, davčnim pravom in morebitnim zastopanjem na sodišču
Sklop 1: Pogodbe Europola običajno ureja pravo Unije, po potrebi dopolnjeno z nizozemskim pravom. Sodišča v Haagu so pristojna za spore, ki izhajajo iz interpretacije in/ali uporabe pogodbe. Europol nima internega kvalificiranega nizozemskega odvetnika, zato je občasno zahtevano nizozemsko pravno svetovanje o vprašanjih gospodarskega prava. Svetovanje se lahko nanaša tudi na pogoje licenciranja programske opreme in njihovo interpretacijo v okviru nizozemske zakonodaje, kakor tudi na vprašanja varovanja zasebnosti in podatkov.
Sklop 2
Sklop 2: Nizozemsko pravo s področja zaposlovanja in delovno pravo, vključno s pravom na področjih obdavčitve, pokojnin in olajšav ter zdravstvenim in varnostnim pravom
Za sklop 2: Europol uporablja zdravstvene in varnostne standarde Nizozemske. Občasno je zahtevano nizozemsko pravno svetovanje o vprašanjih s področja zaposlovanja in dela, vključno s pokojninami in olajšavami, socialno varnostjo in davčnim pravom.
Sklop 3
Sklop 3: Pravo EU s področja javnih naročil, vključno s svetovanjem in morebitnim zastopanjem pred Splošnim sodiščem
Sklop 3: Europol ima interno pravno strokovno znanje s področja javnih naročil. To pomeni, da bo osnovno delo izvedeno interno in pravno svetovanje se bo nanašalo na določene podrobnosti (npr. kritični prispevek o obrambah, ki jih je pripravil Europol) in taktično svetovanje, kakor tudi na morebitne prevode v francoščino. Zagotoviti je treba sodelovanje pravne skupine Europola in posvetovanje z njo v vseh korakih postopkov.
Sklop 4
Sklop 4: Belgijsko gospodarsko pravo, vključno s pogodbenim pravom, pravom IKT/IL, varovanjem zasebnosti in podatkov, davčnim pravom in morebitnim zastopanjem na sodišču
Za sklop 4: Europol sodeluje v medinstitucionalnih postopkih javnih naročil (tj. razpisnih postopkih, ki jih organizira Komisija EU v imenu institucij in agencij EU). Na njihovi podlagi sklenjene pogodbe so predmet belgijskega prava in v pristojnosti bruseljskega sodišča. Europol občasno potrebuje strokovno svetovanje o splošnem belgijskem gospodarskem pravu. Svetovanje se lahko nanaša tudi na pogoje licenciranja programske opreme in njihovo interpretacijo v okviru belgijske zakonodaje, kakor tudi na vprašanja varovanja zasebnosti in podatkov.
Sklop 5
Pravo EU s področja zaposlovanja in državne uprave, vključno s svetovanjem in morebitnim zastopanjem pred Splošnim sodiščem
Za sklop 5: Europol zaposluje javne uslužbence v okviru kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev zaposlovanja za druge uslužbence Evropske unije. Europol ima interno pravno strokovno znanje in želi imeti neobvezujočo možnost, da naroči storitve pravnega podjetja z uporabo okvirnega naročila, ki izhaja iz tega razpisnega postopka. Zagotoviti je treba sodelovanje pravne skupine Europola in posvetovanje z njo v vseh korakih postopkov.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2017/S 058-107188
Obvestilo o javnem naročilu
23/03/2017 00:00