Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Zdravstvene storitve.
Naročnik:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Datum objave v TED:
22/03/2017
Rok za prejem ponudb:
17/05/2017
Status:
Zaprto
Informacije
PROC/2017/01.
Zdravstvene storitve.
ESMA, ISS in GSA želijo skleniti okvirno pogodbo s ciljem vzpostaviti zdravstvene storitve in storitve medicine dela. Zdravstveni dom bo zagotovil potrebne zdravstvene storitve za zaposlovanje in letne preventivne zdravniške preglede osebja. Zdravnik medicine dela bo zagotovil zdravstvene storitve, potrebne za izpolnjevanje veljavnih zahtev glede zdravstvenega spremljanja osebja. Vse storitve so predmet Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in drugih veljavnih pravil Evropske unije.
Storitve
Konkurenčni postopek s pogajanji
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
22/03/2017 00:00
11/05/2017 16:00
12/05/2017 00:00
17/05/2017 16:00
17/05/2017 16:00
Se ne uporablja
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Zdravstveno diagnostično središče za potrebne medicinske teste in analize za zaposlovanje in letne preventivne zdravniške preglede osebja Naslednji seznam nalog je okviren in ni izčrpen. V okviru tega sklopa bo zdravstveni dom izvajal: — zdravniške preglede pred nastopom zaposlitve, — letne preventivne zdravniške preglede.
Sklop 2 Zagotavljanje storitev medicine dela Naslednji seznam nalog je okviren in ni izčrpen. V okviru tega sklopa bo zdravnik medicine dela: — izdajal potrdila primernosti v okviru zdravniških pregledov pred nastopom zaposlitve, — izvajal letne preventivne zdravniške preglede, — ocenjeval varnost in zdravje pri delu, — izpolnjeval posebne zahteve in potrebe, ki veljajo za cepljenja, — sodeloval v vseh odborih za invalidnost, — svetoval glede bolniške odsotnosti in preverjal te odsotnosti.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2017/S 057-105057 Obvestilo o javnem naročilu 22/03/2017 00:00