Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Tehnični sekretariati za skupino priglašenih organov v skladu z direktivami o: e...
Naročnik:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Datum objave v TED:
29/04/2017
Rok za prejem ponudb:
06/06/2017
Status:
Zaprto
Informacije
608/PP/GRO/IMA/17/1135/9564.
Tehnični sekretariati za skupino priglašenih organov v skladu z direktivami o: eksplozivnih atmosferah (ATEX), strojih, elektromagnetni združljivosti (EMC), dvigalih, tlačni opremi/enostavnih tlačnih posodah (PED/SPVD), plinskih...
Sklop 1: ATEX: tehnični sekretariat za skupino priglašenih organov v skladu z Direktivo 2014/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.2.2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Sklop 2: stroji: tehnični sekretariat za skupino priglašenih organov v skladu z Direktivo 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.5.2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES. Sklop 3: EMC: tehnični sekretariat za skupino priglašenih organov v skladu z Direktivo 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta. Sklop 4: dvigala: tehnični sekretariat za skupino priglašenih organov v skladu z Direktivo 2014/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.2.2014 o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi z dvigali in varnostnimi komponentami za dvigala. Sklop 5: tlačna oprema: tehnični sekretariat za skupino priglašenih organov v skladu z Direktivo 2014/68/EU Evropskega parlamenta in Sveta in Direktivo 2014/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.2.2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti enostavnih tlačnih posod na trgu. Sklop 6: plinske naprave: tehnični sekretariat za skupino priglašenih organov v skladu z Direktivo 2009/142/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30.11.2009 v zvezi z napravami na plinsko gorivo in Uredbo (EU) 2016/426 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9.3.2016 o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo, in razveljavitvi Direktive 2009/142/ES.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
Javno naročilo
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
29/04/2017 00:00
06/06/2017 16:00
08/06/2017 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Potencialno eksplozivne atmosfere (ATEX) – Direktiva 2014/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta Namen tega javnega razpisa je imenovati tehnični sekretariat za skupino priglašenih organov, ustanovljenih v skladu z Direktivo 2014/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.2.2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah.
Sklop 2 Direktiva o strojih (Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta) Namen tega javnega razpisa je imenovati tehnični sekretariat za skupino priglašenih organov, ustanovljenih v skladu z Direktivo 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.5.2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES.
Sklop 3 Elektromagnetna združljivost (Electromagnetic compatibility – EMC) – Direktiva 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta Namen tega javnega razpisa je imenovati tehnični sekretariat za skupino priglašenih organov, ustanovljenih v skladu z Direktivo 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.2.2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo.
Sklop 4 Direktiva o dvigalih (Direktiva 2014/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta) Namen tega javnega razpisa je imenovati tehnični sekretariat za skupino priglašenih organov, ustanovljenih v skladu z Direktivo 2014/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.2.2014 o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi z dvigali in varnostnimi komponentami za dvigala.
Sklop 5 Direktiva o tlačni opremi (Pressure Equipment Directive – PED) – Direktiva 2014/68/EU Evropskega parlamenta in Sveta – in enostavne tlačne posode – Direktiva 2014/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta Namen tega javnega razpisa je imenovati tehnični sekretariat za skupino priglašenih organov za ugotavljanje skladnosti, ustanovljenih v skladu z Direktivo 2014/68/EU Evropskega parlamenta in Sveta in Direktivo 2014/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.2.2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti enostavnih tlačnih posod na trgu.
Sklop 6 Direktiva o plinskih napravah (Gas Appliance Directive – GAD) (Direktiva 2009/142/ES Evropskega Parlamenta in Sveta) in Uredba o plinskih napravah (Gas Appliance Regulation – GAR) (Uredba (EU) 2016/426 Evropskega parlamenta in Sveta) Namen tega javnega razpisa je imenovati tehnični sekretariat za skupino priglašenih organov, ustanovljenih v skladu z Direktivo 2009/142/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30.11.2009 v zvezi z napravami na plinsko gorivo. Ta tehnični sekretariat bo na enak način podpiral tudi koordinacijsko skupino priglašenih teles, povezanih z Uredbo (EU) 2016/426 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9.3.2016 o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo, in razveljavitvi Direktive 2009/142/ES, ter zagotavljal neprekinjeno sodelovanje priglašenih organov v skladu z Uredbo, na podlagi katere bo Direktiva o plinskih napravah dokončno razveljavljena 21.4.2018.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2017/S 097-190781 Popravek 20/05/2017 00:00
2017/S 084-162471 Obvestilo o javnem naročilu 29/04/2017 00:00