Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Vključitev podnebnih sprememb v politiko razvoja podeželja po 2013
Naročnik:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum objave v TED:
02/05/2013
Rok za prejem ponudb:
14/06/2013
Status:
Zaprto
Informacije
CLIMA.A.2/SER/2013/0010.
Vključitev podnebnih sprememb v politiko razvoja podeželja po 2013
Glavni cilj te študije je zagotavljanje tehničnega usmerjanja in smernic za organe za upravljanje v državah članicah, in sicer:— popis z navedbo in podrobno opredelitvijo značilnosti novih in inovativnih vrst dejavnosti (dejavnosti regionalno diferenciranega prilagajanja in blažitve):o vključitev v okvir ukrepov za razvoj podeželja, predvsem s prednostno obravnavo podnebnih ciljev,o in izkazovanje prispevka k prednostnim nalogam EU na področju okolju prijazne rasti,— priporočila in primeri, kako obravnavati podnebne spremembe v drugih instrumentih za razvoj podeželja, kot je instrument in ukrep sodelovanja Leader (člen 36 uredbe),— primeri ustreznih kombinacij ukrepov za vsako ciljno področje lastnosti razvoja podeželja Unije, povezanih s podnebnimi spremembami,— merila za oceno, kako izmeriti ustrezne kombinacije ukrepov z ozirom na njihove učinke na podnebje, in prispevek k napredku proti okolju prijazni rasti, predvsem ustvarjanje delovnih mest.Cilj naročila je tudi pomagati Komisiji pri razširjanju rezultatov študije s pripravo orodij za informiranje in podporo delavnice.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Se ne uporablja
Prelomne točke
02/05/2013 00:00
Se ne uporablja
14/06/2013 16:00
28/06/2013 14:30
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2013/S 085-143160
Obvestilo o javnem naročilu
02/05/2013 00:00