Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Tehnična pomoč pri pripravi poročila o obnovljivi energiji za leto 2018.
Naročnik:
European Commission, DG Energy (ENER)
Datum objave v TED:
23/05/2017
Rok za prejem ponudb:
30/06/2017
Status:
Zaprto
Informacije
ENER/C1/2016-507.
Tehnična pomoč pri pripravi poročila o obnovljivi energiji za leto 2018.
Cilj naročila je zagotoviti tehnično pomoč pri pripravi poročila o obnovljivi energiji v Evropi za leto 2018. Ta pomoč mora vključevati: — zbiranje podatkov, analizo in oceno napredka pri uporabi obnovljive energije ter nacionalne ukrepe, ki spodbujajo tovrstno uporabo, v 28 državah članicah EU, in sicer na osnovi poročil držav članic o napredku s področja obnovljive energije, posredovanih leta 2017, drugih poročil in študij ter na podlagi lastnih raziskav, — zbiranje podatkov o trgu biogoriva, biomase in bioplina EU ter učinkih uporabe biogoriv, biomase in bioplina v EU.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Prelomne točke
23/05/2017 00:00
Se ne uporablja
Se ne uporablja
30/06/2017 17:00
07/07/2017 10:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2017/S 098-192936 Obvestilo o javnem naročilu 23/05/2017 00:00