Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Faza 2 evropske platforme za podjetja in biotsko raznovrstnost.
Naročnik:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum objave v TED:
04/05/2013
Rok za prejem ponudb:
17/06/2013
Status:
Zaprto
Informacije
ENV.B.2/SER/2013/0018.
Faza 2 evropske platforme za podjetja in biotsko raznovrstnost.
Faza 2 evropske platforme za podjetja in biotsko raznovrstnost (B@B) je nadaljevanje predhodne platforme.Evropska platforma za podjetja in biotsko raznovrstnost (B@B) je trajala 3 leta, pogodba (z IUCN) pa se je iztekla oktobra. Zajemala je 6 sektorjev: kmetijstvo, gozdarstvo, finance, oskrba s hrano, neenergatske ekstraktivne dejavnosti in turizem. Vse gradivo z delavnic, objave, študije primerov itd. so na voljo na http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htmlPlatforma je bila učinkovita, kar zadeva komunikacijske dejavnosti in povečanje osveščenosti glede načinov podpore biotske raznovrstnosti s strani podjetij. Razvite so bile nekatere najboljše prakse v zvezi z primerjalnimi analizami, zlasti glede spremljanja biotske raznovrstnosti.Faza 2 platforme EU za podjetja in biotsko raznovrstnost (B@B) bo odprta za vse poslovne sektorje. Nadaljevala bo z nekaterimi dejavnostmi predhodne platforme in usmerjala platformo pri novih odločitvah, kot so tematske naloge o računovodstvu naravnega kapitala, biotska raznovrstnost in inovacije ter inovativni mehanizmi financiranja za biotsko raznovrstnost v zasebnem sektorju. Cilji vključujejo:(1) zagotavljanje foruma na ravni EU za trajnostni in strateški dialog glede doseganja ciljev strategije biotske raznovrstnosti do leta 2020;(2) sodelovanje s podjetji pri razvoju orodij in pristopov za spodbujanje integracije biotske raznovrstnosti v poslovanje;(3) podpora ukrepom, ki jih sprejemajo države članice, s spodbujanjem in promocijo možnih sinergij med različnimi nacionalnimi ukrepi in med ravnijo EU in nacionalno ravnijo;(4) spodbujanje boljše komunikacije, povečanje osveščenosti in boljše usklajevanje glede poslovnih dejavnosti in dejavnosti za biotsko raznovrstnost.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Se ne uporablja
Prelomne točke
04/05/2013 00:00
Se ne uporablja
17/06/2013 16:00
01/07/2013 10:30
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2013/S 087-146810
Obvestilo o javnem naročilu
04/05/2013 00:00