Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Podpora razvoju specializiranih znanj in spretnosti: masovni podatki, internet s...
Naročnik:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Datum objave v TED:
19/04/2017
Rok za prejem ponudb:
10/07/2017
Status:
Zaprto
Informacije
EASME/COSME/2017/007.
Podpora razvoju specializiranih znanj in spretnosti: masovni podatki, internet stvari in kibernetska varnost za mala in srednja podjetja.
EASME želi skleniti storitveno pogodbo v zvezi z raziskovanjem, ugotavljanjem, načrtovanjem, testiranjem in potrjevanjem posebnih ukrepov za podporo razvoja specializiranih znanj in spretnosti, povezanih z masovnimi podatki, internetom stvari in kibernetsko varnostjo za mala in srednja podjetja v Evropi. Storitvena pogodba bo izvedena z namenom podpiranja ciljev, določenih v novem programu znanj in spretnosti, zlasti v načrtu za medsektorsko sodelovanje na področju znanj in spretnosti. Posebna pozornost bo namenjena krepitvi sinergij z dejavnostmi, ki izhajajo iz koalicije za digitalna znanja in spretnosti ter delovna mesta, in izogibanju podvajanja prizadevanj. Delo mora temeljiti na povpraševanju osnovanem, pragmatičnem in ciljno usmerjenem pristopu z namenom predlaganja konkretnih ukrepov in rešitev, vključno z oblikovanjem zbirke orodij za zagotavljanje ustreznih prilagojenih rešitev za mala in srednja podjetja. Rezultati te naloge morajo prispevati h krepitvi prilagodljivosti in sposobnosti delovne sile malih in srednjih podjetij za kratkoročno do srednjeročno obdobje.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Prelomne točke
19/04/2017 00:00
05/07/2017 23:59
Se ne uporablja
10/07/2017 23:59
18/07/2017 10:30
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2017/S 076-146540 Obvestilo o javnem naročilu 19/04/2017 00:00