Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Prostorsko strukturirano podporno orodje za sprejemanje odločitev na področju me...
Naročnik:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Datum objave v TED:
06/05/2017
Rok za prejem ponudb:
19/06/2017
Status:
Zaprto
Informacije
EASME/EMFF/2017/010.
Prostorsko strukturirano podporno orodje za sprejemanje odločitev na področju mešanega ribolova.
EASME želi skleniti naročilo storitev z namenom razvoja podpornega orodja za sprejemanje odločitev (znanstvenega modela), ki bo trajnost mešanega ribolova (tj. tehnične interakcije flot s ciljnimi/neciljnimi ribami) dopolnilo z gospodarskimi in po možnosti družbenimi dimenzijami ribištva v Irskem morju (oddelek Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) VIIa) in v morjih zahodne Škotske (oddelka ICES VIa in VIb). Ključni vidik pri njegovem načrtovanju mora biti vključitev deležnikov v razvoj podpornega orodja za sprejemanje odločitev in razvoj preskusnih scenarijev upravljanja. V okviru svoje osnovne funkcije mora orodje podpreti izvedbo večletnih načrtov s pomočjo zagotavljanja sredstva za preučitev in izboljšavo možnosti upravljanja. Podporno orodje za sprejemanje odločitev iz te študije lahko temelji na orodju za sprejemanje odločitev in rezultatih predhodnega projekta, lahko pa se razvije novo orodje, ki zagotavlja podobno vrsto analiz in rezultatov. Storitve, ki jih je treba zagotoviti, so podrobneje opisane v razpisnih specifikacijah (oddelek 1.4).
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Prelomne točke
06/05/2017 00:00
19/06/2017 23:59
27/06/2017 10:30
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2017/S 088-171165
Obvestilo o javnem naročilu
06/05/2017 00:00