Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Programi „masterclass“ za vodstvo in izvršno vodstvo.
Naročnik:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave v TED:
29/04/2017
Rok za prejem ponudb:
19/06/2017
Status:
Zaprto
Informacije
VP-1387.
Programi „masterclass“ za vodstvo in izvršno vodstvo.
EIB sproža javni razpis s ciljem izbire izvajalcev programov na področju razvoja vodstva, ki zajemajo kolektivne formalne oblike usposabljanja, prilagojene dogodke in individualno podporo. Banka išče ponudnike z obsežnimi in trajnostnimi izkušnjami z razvojem in izvajanjem prilagojenih programov na področju razvoja vodstva in delavnic v mednarodnem okolju (zasebna podjetja in javne organizacije).
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
29/04/2017 00:00
19/06/2017 23:59
22/06/2017 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Program na področju vodstva v nastajanju (Emerging leadership programme – ELP) Storitve, ki jih je treba zagotoviti v okviru tega sklopa, zajemajo usposabljanje, namenjeno razvoju sposobnosti na področju ozaveščenosti, komuniciranja in skupinskega dela. Ciljna skupina so višji strokovnjaki s potencialom za prevzem vodstvene vloge v kratkoročnem in srednjeročnem obdobju (med 1 in 3 leti). Višji strokovnjaki s potencialom za prevzem vodstvene vloge imajo univerzitetno izobrazbo in običajno več kot 10 let izkušenj na specifičnem strokovnem področju. Bili so na več položajih, pri katerih so bile zahteve in naloge dovolj raznolike, da so pridobili različne vrste spretnosti in znanja, ki se zahtevajo za upravljanje ekipe in soočanje z njenimi operativnimi izzivi ter izzivi, povezanimi z osebjem. Zahtevano trajanje na obliko usposabljanja v okviru programa je 3 dni. Zagotovi se lahko v zaporednih ali nezaporednih dneh v obdobju 3 mesecev. EIB pričakuje izvajanje od 2 do 4 oblik usposabljanja v okviru programa na leto.
Sklop 2 Program na področju vzpostavitve vodstva (Foundation of leadership programme – FLP) Storitve, ki jih je treba zagotoviti v okviru tega sklopa, zajemajo usposabljanje, namenjeno razvoju sposobnosti na področju vodenja drugih oseb in prehoda z vloge specialista na vlogo vodje ekipe: ciljna skupina so nedavno imenovani ali najeti vodje enot, kar je prva vodstvena raven v skladu s hierarhijo osebja EIB; zahtevano trajanje na obliko usposabljanja v okviru programa je 4 dni, in sicer dvakrat 2 zaporedna dni (2 x 2 dni) v obdobju 3 mesecev; EIB pričakuje izvajanje od 2 do 4 oblik usposabljanja v okviru programa na leto; poleg tega se lahko na zahtevo EIB enkrat na leto organizira neobvezen dan za udeležence (naknadno srečanje) za vse prejšnje udeležence v okviru tega programa.
Sklop 3 Program na področju razvoja vodstva (Leadership development programme – LDP) Storitve, ki jih je treba zagotoviti v okviru tega sklopa, zajemajo usposabljanje za pomoč vodstvenim delavcem pri tem, da postanejo vodje. Sposobnosti, ki jih je treba razviti, so: ciljna skupina so nedavno imenovani ali najeti vodje oddelkov, kar je druga vodstvena raven v skladu s hierarhijo osebja EIB (vodstvo na srednji ravni); zahtevano trajanje na obliko usposabljanja je 6 dni, dvakrat 3 zaporedne dni (2 x 3 dni) v obdobju 3 mesecev.
Sklop 4 Program na področju razvoja naprednega vodstva (Advanced leadership development programme – ALDP) Storitve, ki jih je treba zagotoviti v okviru tega sklopa, zajemajo usposabljanje, namenjeno razvoju sposobnosti na področju sistemov vodstva in kompleksnosti, strategije in vizije ter zamenjave vodstva. Ciljna skupina so nedavno imenovani ali najeti vodje oddelkov in vodje direktoratov, imenovani tudi direktorji, ki predstavljajo tretjo in četrto vodstveno raven v hierarhiji osebja EIB (višje izvršno vodstveno osebje).
Sklop 5 Program na področju vodstva za višje izvršno osebje (Senior executive leadership programme – SELP) Program je podoben izobraževalnim programom za izvršno osebje, ki jih ponujajo večje univerze in poslovne šole na področju z vodstvom povezanih tem, ki so pomembne za višje vodstvo banke. Predlagan bo za dopolnitev ALDP iz sklopa 4. Banka namerava skleniti večkratni okvirni sporazum z najmanj 3 in največ 5 ponudniki storitev, da bi lahko izbirala med več programi SELP, ob upoštevanju posebnih ciljev usposabljanja posameznika, njegovega poslovnega razporeda in datumov, ki so na voljo za tečaje. Ciljna skupina so vodje oddelkov in vodje direktoratov, imenovani tudi direktorji, ki predstavljajo tretjo in četrto vodstveno raven v hierarhiji osebja EIB (višje izvršno vodstveno osebje). Zahtevano trajanje na obliko usposabljanja je najmanj 3 in največ 10 zaporednih ali nezaporednih dni.
Sklop 6 „Masterclass“ program na področju izvršnega vodstva (Executive masterclass programme – EMP) V okviru tega programa bo predlaganih več tem za dopolnitev ELP, FLP, LDP in ALDP. “Masterclass“ bo zasnovan tako, da bo udeležencem ponudil možnost razmišljanja o najnovejših temah na področju vodstva ter poglobitve njihove lastne prakse za trajnostni pristop k učenju in razvoj. Banka namerava skleniti večkratni okvirni sporazum z najmanj 3 in največ 5 ponudniki storitev, da bi imela možnost večje izbire med različnimi metodologijami in vsebinami za “masterclass“, ki so primernejše za različne ciljne skupine in doseganje različnih ciljev. Ko bo banka potrebovala EMP, bo vsem ponudnikom poslala zahtevek za nalogo za storitve in izbrala samo 1 ponudnika storitev za nalogo v skladu s členom 4 okvirnega sporazuma. Ciljna skupina je enaka kot za ELP, FLP, LDP in ALDP. Zahtevano trajanje tečajev usposabljanja je najmanj pol dneva in največ 1 dan v prostorih EIB v Luxembourgu. Na leto bodo organizirani od 2 do 4 tečaji usposabljanja.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2017/S 099-195195 Popravek 24/05/2017 00:00
2017/S 084-162453 Obvestilo o javnem naročilu 29/04/2017 00:00