Podrobnosti javnega razpisa

Notificación: Es importante que COMPRUEBE si e-Submission funciona en su entorno de ti, varias SEMANAS ANTES de que se cumpla el plazo límite establecido para la presentación, y que usted presente su oferta al menos UN DÍA ANTES DE LA FECHA LÍMITE, con el fin de evitar el riesgo de que la presentación se efectúe fuera de plazo.En caso de dificultades puede contactar con el servicio de asistencia por correo electrónico: DIGIT-ESUBMISSION-SUPPORT@ec.europa.eu, teléfono: +32 (0)2 297 10 63.
Naslov:
Zunanje storitve na področju upravljanja varnosti, pomožnih objektov in naprav.
Naročnik:
European Fisheries Control Agency (EFCA)
Datum objave v TED:
07/07/2017
Rok za prejem ponudb:
08/08/2017
Status:
Zaprto
Informacije
EFCA/2017/OP/01.
Zunanje storitve na področju upravljanja varnosti, pomožnih objektov in naprav.
Cilj tega razpisnega postopka je sklenitev medagencijske okvirne pogodbe, pod vodstvom Evropske agencije za nadzor ribištva (EFCA), z 1 ponudnikom storitev za zagotavljanje zunanjih storitev na področju upravljanja varnosti, pomožnih objektov in naprav. Temu medagencijskemu naročilu sta se pridružili naslednji agenciji EU, ki bosta tudi stranki v okvirni pogodbi, ki bo sklenjena na podlagi tega naročila: Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije („Fusion for Energy“) ter Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA).
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Okvirni sporazum
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Kakor je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
07/07/2017 00:00
08/08/2017 15:00
10/08/2017 15:30
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2017/S 128-260010
Obvestilo o javnem naročilu
07/07/2017 00:00