Podrobnosti javnega razpisa

Tenderers are requested to note that the closing date for submission of tenders has been extended to 06/02/2018 at 12:00 and the opening of tenders will now take place on 12/02/2018 at 10:00.
Naslov:
Raziskave zdravil glede učinkovitosti in varnosti.
Naročnik:
European Medicines Agency (EMA)
Datum objave v TED:
14/12/2017
Rok za prejem ponudb:
06/02/2018
Status:
Zaprto
Informacije
EMA/2017/09/PE
Raziskave zdravil glede učinkovitosti in varnosti.
Raziskave na področju učinkovitosti in farmakoepidemiologije po izdaji dovoljenja za ustvarjanje podatkov in informacij v podporo regulativnemu odločanju. Raziskave so lahko osredotočene tudi na učinkovitost sprejetih regulativnih ukrepov in učinek ustrezne zakonodaje. Obseg raziskovalnih tem je omejen na tiste z visoko pomembnostjo za javno zdravje in z evropskim učinkom. Obseg financiranja zajema nacionalno in centralno odobrena zdravila, vključno s cepivi. Rezultate, pridobljene s temi raziskavami, bo pristojni odbor agencije naknadno ocenil glede potrebe po regulativnem ukrepu, nato pa se lahko izvede tudi nadaljnje raziskave za merjenje učinkovitosti sprejetih regulativnih ukrepov. Raziskava se lahko nanaša na 4 različne serije, z največ 5 okvirnimi naročili za sklope 1, 2 in 3 ter največ 8 okvirnimi naročili za sklop 4.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
14/12/2017 00:00
06/02/2018 12:00
12/02/2018 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Uporaba inovativnih metod za optimiziranje uporabnosti redkih podatkov za podporo ocene koristi/tveganja
Za popoln opis glejte oddelek 3.2 tehničnih specifikacij (razpisna dokumentacija).
Sklop 2
Kvalitativna raziskava
Za popoln opis glejte oddelek 3.2 tehničnih specifikacij (razpisna dokumentacija).
Sklop 3
Farmakoepidemiološke raziskave – hitre opisne študije
Za popoln opis glejte oddelek 3.2 tehničnih specifikacij (razpisna dokumentacija).
Sklop 4
Farmakoepidemiološke raziskave – asociacijske študije, vključno z raziskavami nosečnosti in dojenja.
Za popoln opis glejte oddelek 3.2 tehničnih specifikacij (razpisna dokumentacija).
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2018/S 011-019945
Popravek
17/01/2018 00:00
2017/S 240-497343
Obvestilo o javnem naročilu
14/12/2017 00:00