Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Dražbe pravic do emisij in nadzor trga ogljika.
Naročnik:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum objave v TED:
30/05/2017
Rok za prejem ponudb:
12/07/2017
Status:
Zaprto
Informacije
CLIMA.B.1/FRA/2017/0009.
Dražbe pravic do emisij in nadzor trga ogljika.
Izvajalci bodo v okviru 3 različnih sklopov zagotovili strokovno znanje s pravnega, gospodarskega in finančnega ter računovodskega in revizijskega področja ter tako podprli Komisijo pri njeni dejavnosti, povezani z zagotavljanjem neoporečnosti in zanesljivosti dražbe pravic do emisij v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) in trga ogljika, in sicer s pomočjo razvoja ustrezne zakonodaje, njene izvedbe in spremljanja, postopkov javnih naročil in pogodbenih dogovorov ter zagotavljanja pravočasnega in učinkovitega obvladovanja težav, incidentov in kriznih situacij. Upoštevajte, da so bile predhodne informacije o tem javnem razpisu objavljene v UL 2016/S 103-183492 z dne 31.5.2016 z naslovom „Pomoč Komisiji pri izvajanju Uredbe Komisije (EU) št. 1031/2010 („uredba o dražbi pravic“) in okvira za nadzor nad trgom v sklopu sistema EU za trgovanje z emisijami“.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
30/05/2017 00:00
12/07/2017 16:00
20/07/2017 14:30
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Pravna pomoč
Okvirno naročilo za sklop 1 bo sklenjeno za začetno obdobje 24 mesecev in bo samodejno podaljšano 2-krat (z najdaljšim skupnim trajanjem 72 mesecev). Od izvajalca(-ev) sklopa 1 okvirnega naročila se lahko zahteva izvedba naslednjih storitev: (1) pravna pomoč pri razvoju, izvedbi, spremljanju in pregledu zakonodaje, ki se uporablja za primarni in sekundarni trg na področju pravic v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami; (2) pravna pomoč pri vodenju naročila; (3) pravna pomoč pri skupnem postopku za oddajo naročil za skupni dražbeni sistem ali nadzornika dražbe; (4) pravna pomoč pri upravljanju sporazumov o skupni oddaji naročil; (5) usklajevanje in naloge predaje. Za več informacij glejte razpisno dokumentacijo (glejte oddelek 2.3 razpisnih specifikacij).
Sklop 2
Gospodarska in finančna tržna analiza
Okvirno naročilo za sklop 2 bo sklenjeno za začetno obdobje 24 mesecev in bo samodejno podaljšano 2-krat (z najdaljšim skupnim trajanjem 72 mesecev). Od izvajalca(-ev) sklopa 2 okvirnega naročila se lahko zahteva izvedba naslednjih storitev: (1) gospodarska in finančna analiza delovanja trgov ogljika; (2) gospodarsko in finančno svetovanje pri razvoju, izvedbi, spremljanju in pregledovanju zakonodaje, ki se uporablja za primarni in sekundarni trg na področju pravic v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami; (3) gospodarsko in finančno svetovanje pri vodenju naročil; (4) gospodarsko in finančno svetovanje in podpora pri javnem naročanju skupnega dražbenega sistema ali nadzornika dražbe; (5) gospodarsko in finančno svetovanje pri upravljanju sporazumov o skupni oddaji naročil; (6) usklajevanje in naloge predaje. Za več informacij glejte razpisno dokumentacijo (glejte oddelek 2.3 razpisnih specifikacij).
Sklop 3
Računovodske in revizijske storitve
Okvirno naročilo za sklop 3 bo sklenjeno za začetno obdobje 24 mesecev in bo samodejno podaljšano 2-krat (z najdaljšim skupnim trajanjem 72 mesecev). Od izvajalca(-ev) sklopa 3 okvirnega naročila se lahko zahteva izvedba naslednjih storitev: (1) računovodske in revizijske storitve za izvajanje uredbe o dražbi pravic, vključno z ugotavljanjem skladnosti dražbenih sistemov z uredbo o dražbi pravic; (2) računovodske in revizijske storitve za razvoj, izvedbo, spremljanje in pregledovanje zakonodaje EU o finančnih trgih, ki se uporablja za primarni in sekundarni trg na področju pravic; (3) računovodske in revizijske storitve za postopke javnega naročanja v zvezi z imenovanjem skupnega dražbenega sistema in nadzornika dražbe, vključno s pomočjo pri določitvi finančnih zahtev in stroškovne strukture ter pri oceni finančnih položajev kandidatov ali ponudnikov; (4) računovodska in revizijska pomoč, povezana z naročili na področju skupnega dražbenega sistema in nadzornika dražbe, vključno z operativno revizijo učinkovitosti storitev v skladu s temi naročili in revizijo, namenjeno določitvi stroškov, nihanja stroškov in ocene povezanih prilagoditev cen iz teh naročil; (5) naloge predaje. Za več informacij glejte razpisno dokumentacijo (glejte oddelek 2.3 razpisnih specifikacij).
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2017/S 102-203754
Obvestilo o javnem naročilu
30/05/2017 00:00