Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Svetovalne storitve za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti procesov upravlja...
Naročnik:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum objave v TED:
05/07/2017
Rok za prejem ponudb:
21/08/2017
Status:
Zaprto
Informacije
OC/EFSA/CORSER/2017/03.
Svetovalne storitve za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti procesov upravljanja objektov EFSA.
Glavni namen tega razpisnega postopka je izbrati skupino svetovalcev za zagotavljanje podpore za EFSA pri doseganju strateškega cilja številka 5 (OS5), „Ustvariti okolje in kulturo, ki odražata vrednote EFSA“. Namen OS5 je zlasti krepitev izvajanja dejavnosti in kakovostnega vodenja s popolno vzpostavitvijo poslovne nadzorne funkcije in izboljšanjem učinkovitosti nadzornih pobud EFSA (vključno z obvladovanjem tveganja, notranjim nadzorom, vodenjem kakovosti) za podporo nenehnih izboljšav.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Okvirni sporazum
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
05/07/2017 00:00
21/08/2017 14:30
28/08/2017 14:30
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2017/S 126-255693
Obvestilo o javnem naročilu
05/07/2017 00:00