Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Storitve varovanja in zaščite v Luxembourgu.
Naročnik:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave v TED:
20/07/2017
Rok za prejem ponudb:
08/09/2017
Status:
Zaprto
Informacije
LZ-1390.
Storitve varovanja in zaščite v Luxembourgu.
Javno naročilo je razdeljeno na 3 sklope, kot sledi: sklop 1: storitve v zvezi z dejavnostmi varovanja in zaščite; sklop 2: storitve svetovanja v zvezi z varovanjem; sklop 3: storitve svetovanja v zvezi z zaščito. Naloge izvajalca storitev bodo vključevale podporo pri varovanju članov osebja, prostorov, opreme, intelektualne lastnine in dogodkov stranke v Luxembourgu pred namerno in/ali nenamerno povzročitvijo škode, in sicer z izvajanjem različnih storitev, povezanih z dejavnostmi v zvezi z varovanjem in zaščito (sklop 1), svetovanjem v zvezi z varovanjem (sklop 2), svetovanjem v zvezi z zaščito (sklop 3). Ponudnik se lahko prijavi za sklop 1 ali za sklop 2 ali za sklop 3 ali za sklopa 2 in 3. Drugače povedano, ponudnik, ki se prijavi za sklop 1, se ne more prijaviti za sklop(-a) 2 in/ali 3 ter obratno. Vsaka ponudba bo ocenjena ločeno.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
20/07/2017 00:00
08/09/2017 23:59
11/09/2017 14:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Storitve v zvezi z dejavnostmi varovanja in zaščite Storitve v zvezi z dejavnostmi varovanja in zaščite.
Sklop 2 Storitve svetovanja v zvezi z varovanjem Storitve svetovanja v zvezi z varovanjem.
Sklop 3 Storitve svetovanja v zvezi z zaščito Storitve svetovanja v zvezi z zaščito.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2017/S 137-280402 Obvestilo o javnem naročilu 20/07/2017 00:00