Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Izvajanje in razlaga sklopa preskusov „in vitro“ za oceno razvojne nevrotoksično...
Naročnik:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum objave v TED:
03/08/2017
Rok za prejem ponudb:
03/11/2017
Status:
Zaprto
Informacije
OC/EFSA/PRAS/2017/01.
Izvajanje in razlaga sklopa preskusov „in vitro“ za oceno razvojne nevrotoksičnosti.
Splošni cilj tega naročila je pospešiti razvoj in uporabo preskusnih metod „in vitro“, ki se izvajajo v celičnih sistemih, relevantnih za ljudi, in ki so primerne za stroškovno in časovno učinkovito preskušanje za kemikalije, ki bi lahko motile razvoj živčnega sistema, tj. napovedovanje nevrorazvojnih nevarnosti za zdravje ljudi. To delo je treba izvesti v 2 fazah. Prva faza bo osredotočena na razvoj preskusnih sistemov, ustvarjanje podatkov z uporabo ustreznih kemikalij v ta namen, in oblikovanje in uporabo orodij za analizo podatkov. Druga faza bo vključevala: oblikovanje smernic za razlago in uporabo podatkov, opise možnih področij uporabe in študije primerov uporabe podatkov v kontekstu integriranega pristopa k preskušanju in ocenjevanju (Integrated approach to testing and assessment – IATA).
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
03/08/2017 00:00
26/10/2017 23:59
27/10/2017 00:00
03/11/2017 14:30
06/11/2017 14:30
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2017/S 198-406283 Popravek 14/10/2017 00:00
2017/S 147-303487 Obvestilo o javnem naročilu 03/08/2017 00:00