Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Podpora izvajanju uredbe EU o lesu
Naročnik:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum objave v TED:
05/06/2013
Rok za prejem ponudb:
24/07/2013
Status:
Zaprto
Rok za prenos dokumentacije tega javnega razpisa je potekel. Prenos dokumentacije ni mogoč Rok za prenos dokumentacije tega javnega razpisa je potekel. Prenos dokumentacije ni mogoč
Informacije
ENV.E.2/SER/2013/0027.
Podpora izvajanju uredbe EU o lesu
Politika Evropske unije o boju proti nezakoniti sečnji in povezani trgovini je bila opredeljena v letu 2003 z delovnim načrtom za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT). Predlagan je bil paket ukrepov v podporo mednarodnim prizadevanjem za premostitev problema. Pri izvajanju akcijskega načrta se je EU pogajala o prostovoljnih sporazumih o partnerstvu (VPA) z državami proizvajalkami lesa (partnerskimi državami), kar vključuje pravno zavezujočo obveznost za stranke, in sicer izvajanje sistema izdajanja dovoljenj in reguliranje trgovine z lesom in lesnimi proizvodi, opredeljenimi v sporazumih.Glede na velik obseg in nujnost problema je bila potrebna dopolnitev in utrditev delovnega načrta FLEGT z dodatnimi ukrepi in zato je bila sprejeta Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20.10.2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (uredba EU o lesu; EUTR), ki je začela veljati dne 2.12.2010:http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htmUredba zajema širok razpon lesnih proizvodov, naštetih v njeni prilogi z uporabo nomenklature carinskega zakonika EU. Od 3.3.2013 je določeno, da se gospodarskim subjektom EU, proizvajalcem lesa in državam članicam ter trgovinskim partnerjem omogoči čas za pripravo. Do junija 2012 je Komisija sprejela potrebne nezakonodajne akte: Delegirano uredbo Komisije (EU) 363/2012 in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 607/2012. V letu 2013 je Komisija, v tesnem sodelovanju z državami članicami, pripravila smernice o EUTR, v okviru katerih so bili pojasnjeni specifični vidiki uredbe.Uredbe so neposredno zavezujoče v celotni EU, vendar pa morajo države članice sprejeti določene posebne ukrepe in so odgovorne za njihovo vsakodnevno izvajanje in izvrševanje.Namen naročila je:1. zagotoviti podporo Evropski komisiji pri ocenjevanju prijav za organizacije za spremljanje;2. zagotoviti podporo Evropski komisiji pri spremljanju izvajanja in izvrševanja EUTR, kot je opredeljeno zgoraj;3. zagotoviti prispevek za Evropsko komisijo, v zvezi s točkama 1 in 2 zgoraj, za uporabo pri pregledu Uredbe, načrtovanem za leto 2015.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Se ne uporablja
Prelomne točke
05/06/2013 00:00
Se ne uporablja
24/07/2013 16:00
07/08/2013 10:30
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2013/S 107-182396 Obvestilo o javnem naročilu 05/06/2013 00:00