Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Analiza za zagotovitev podpore pri izvajanju členov 8a–8c Direktive Sveta 2014/8...
Naročnik:
European Commission, DG Energy (ENER)
Datum objave v TED:
13/09/2017
Rok za prejem ponudb:
17/10/2017
Status:
Zaprto
Informacije
ENER/D3/2017-209-2.
Analiza za zagotovitev podpore pri izvajanju členov 8a–8c Direktive Sveta 2014/87/Euratom v praksi.
Ta projekt je del dejavnosti Komisije, namenjenih podpori državam članicam EU, pristojnim regulativnim organom in imetnikom dovoljenj pri dejanskem izvajanju členov 8a–8c Direktive Sveta 2014/87/Euratom v obliki izmenjave izkušenj ter spodbujanju doslednejšega in ambicioznejšega izvajanja teh določb na ravni EU. V ta namen Komisija že sodeluje z državami članicami in pristojnimi regulativnimi organi (zlasti prek skupine evropskih regulatorjev za jedrsko varnost – ENSREG), da bi odprla razpravo o nacionalnih pristopih in opredelila nadaljnje delo, ki bo podprlo večjo stopnjo konvergence pri doseganju cilja jedrske varnosti. Ta projekt dopolnjuje dejavnosti, povezane z ENSREG, namenjen pa je podpori in opredelitvi prihodnjih delovnih področij in prednostnih nalog Evropske komisije v tem kontekstu.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Prelomne točke
13/09/2017 00:00
17/10/2017 23:59
27/10/2017 10:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2017/S 175-357697
Obvestilo o javnem naročilu
13/09/2017 00:00