Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Zavarovanja za človeške vire in zdravstveno pomoč za skupino EIB.
Naročnik:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave v TED:
08/09/2017
Rok za prejem ponudb:
10/10/2017
Status:
Zaprto
Informacije
MHA-1414.
Zavarovanja za človeške vire in zdravstveno pomoč za skupino EIB.
Skupina EIB (Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad) želi izbrati ponudnike storitev za zagotavljanje zavarovalnega kritja v okviru skupinskega zavarovanja za več kategorij tveganja v imenu uslužbencev skupine EIB ter zagotavljanje zdravstvene pomoči in repatriacije za uslužbence in vzdrževane družinske člane.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
08/09/2017 00:00
10/10/2017 23:59
13/10/2017 11:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Zavarovanje zdravstvenih stroškov za primer poklicne bolezni in nesreče; pavšalni zneski za smrt in invalidnost v primeru smrti in invalidnosti zaradi nesreče ali poklicne bolezni
Skupina EIB želi zavarovati „osebno tveganje“ v imenu svojih uslužbencev in drugih upravičencev, kot je opredeljeno v formalnih pogojih, za zavarovalno kritje nesreč (če so te nesreče poklicne ali ne) in poklicnih bolezni, ki se pojavijo kjer koli po svetu.
Sklop 2
Zavarovalnina v primeru naravne smrti
Skupina EIB želi v okviru pogodbe o skupinskem zavarovanju zagotoviti zavarovanje za primer naravne smrti za svoje uslužbence. To mora vključevati tudi smrt zaradi samomora.
Sklop 3
Zdravstvena pomoč in repatriacija za uslužbence in vzdrževane družinske člane
Storitev zajema zdravstveno usmerjanje, zdravstveno pomoč in organizacijo repatriacije v vseh situacijah, razen za uslužbenca, ki je na misiji za skupino EIB, in/ali njegove vzdrževane družinske člane.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2017/S 172-351641
Obvestilo o javnem naročilu
08/09/2017 00:00