Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Vzdrževanje in posodobitev observatorija EU za gradbeni sektor.
Naročnik:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Datum objave v TED:
30/11/2017
Rok za prejem ponudb:
22/01/2018
Status:
Zaprto
Informacije
EASME/COSME/2017/032.
Vzdrževanje in posodobitev observatorija EU za gradbeni sektor.
To je javni razpis v obliki odprtega postopka za sklenitev pogodbe o storitvah. Delo izvajalca bo temeljilo na tekočem delu za observatorij EU za gradbeni sektor (EU construction sector observatory – ECSO) in zagotoviti mora njegovo nadaljevanje, izboljšanje in razširitev. Naloge so razdeljene v 4 delovne pakete: delovni paket 1: posodobitev seznama metodologije in kazalnikov ter izdelava informativnih pregledov za posamezne države; delovni paket 2: izbor in izdelava informativnih pregledov o novih nacionalnih in/ali regionalnih ukrepih politike in posodobitev obstoječih ukrepov politike v observatoriju EU za gradbeni sektor (ECSO); delovni paket 3: priprava analitičnih poročil; delovni paket 4: spodbujanje rezultatov analize in dejavnosti razširjanja. Naloge, ki jih mora izvesti izvajalec, so podrobneje opredeljene v oddelkih 1.3 in 1.4 razpisnih specifikacij.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Glejte internetni naslov v oddelku I.3.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
30/11/2017 00:00
17/01/2018 23:59
Se ne uporablja
22/01/2018 15:00
23/01/2018 14:30
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2017/S 230-478658 Obvestilo o javnem naročilu 30/11/2017 00:00