Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Nakup in vzdrževanje lepilnega stroja.
Naročnik:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Datum objave v TED:
09/11/2017
Rok za prejem ponudb:
22/12/2017
Status:
Zaprto
Informacije
OIB.02/PO/2017/053/778.
Nakup in vzdrževanje lepilnega stroja.
Nakup in vzdrževanje lepilnega stroja, ki bo zamenjal 2 trenutna lepilna stroja.
Blago
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Okvirni sporazum
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
ponudnik mora svoji ponudbi priložiti vse dokumente in informacije, zahtevane v točki III.1 „Pogoji za udeležbo“ tega obvestila in naštete v Prilogi I „Kontrolni seznam dokumentov, ki jih je treba izpolniti in predložiti“ k specifikacijam. Ponudnik mora predložiti ustrezno podpisano in datirano formalno izjavo, ki potrjuje, da ni v nobeni od situacij, ki bi ga izključevala iz sodelovanja v naročilu, ki ga oddaja Evropska unija. Formalna izjava se mora v celoti skladati s predlogo, objavljeno na naslednji strani: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm Opomba: izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe predložiti naslednja dokumentarna dokazila, ki potrjujejo formalno izjavo, sicer mu grozi izključitev. Opomba: v primeru, da bo naročilo oddano skupini, bo morala ta predložiti formalno izjavo skupaj s podpornimi dokumenti in podatki za vsakega člana posebej.
ponudnik mora predložiti: — kopijo finančnih izkazov (bilanc stanja in poslovnih poročil) za zadnja 3 poslovna leta, iz katerih je razviden letni dobiček pred obdavčitvijo. Če jih ponudnik iz upravičenega razloga ne more zagotoviti, mora priložiti poročilo o letnem dobičku pred obdavčitvijo za zadnja 3 leta. Če finančni izkazi ali poročilo izkazujejo povprečno izgubo v obdobju preteklih 3 let, mora ponudnik predložiti dodaten dokument, ki dokazuje njegovo finančno in poslovno sposobnost, na primer ustrezno jamstvo tretje strani (npr. matičnega podjetja), izjave revizorjev, pooblaščenih računovodij ali enakovredno, — poročilo o letnem prometu na področju, na katerega se nanaša to obvestilo o naročilu, ustvarjenem v obdobju preteklih 3 poslovnih let.
da bi bil izbran, mora ponudnik zagotoviti dokazilo o povprečnem specifičnem prometu za pretekla 3 poslovna leta v višini 380 000 EUR/leto.
ponudnik mora predložiti: seznam glavnih referenc v Evropi/Belgiji za več javnih ali zasebnih naročil, izvedenih v preteklih 5 letih. Ta seznam mora izkazovati, da so dobave blaga in storitve neposredno povezane s tem naročilom. Zato je treba navesti naslednje: imena in naslove prejemnikov, opis strojev in zagotovljenih dodatnih storitev (vzdrževanje, itd.), zaračunane zneske.
seznam glavnih referenc mora vključevati najmanj 2 referenci strank, ki se nanašata na vsaj 1 stroj z vzdrževanjem.
Prelomne točke
09/11/2017 00:00
22/12/2017 15:00
12/01/2018 10:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2017/S 215-446066 Obvestilo o javnem naročilu 09/11/2017 00:00