Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Zagotavljanje računalniško podprtih testov (CBT) v postopku izbire osebja EU
Naročnik:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Datum objave v TED:
20/12/2017
Rok za prejem ponudb:
23/05/2018
Status:
Zaprto
Informacije
EPSO/PR/2016/049
Zagotavljanje računalniško podprtih testov (CBT) v postopku izbire osebja EU
V okviru razpisnega postopka bosta sklenjeni dve okvirni pogodbi (1 na sklop) za pomoč Evropskemu uradu za izbor osebja (EPSO) pri postopkih izbire osebja v imenu institucij EU s pomočjo: — zagotavljanja računalniško podprtih testov (CBT – computer-based tests) – v obliki vprašanj z več možnimi odgovori in esejskega tipa, in — zagotavljanja spletnega testiranja (IBT – internet-based testing) – nenadzorovanega, lokalno in daljinsko nadzorovanega. Uporaba metode računalniško podprtega testiranja s strani EPSO za izvedbo izpitov se je v zadnjih letih zelo razvila, ne le glede vsebine/vrst izpitov, ampak tudi glede postopka izvajanja izpita, s širšo geografsko pokritostjo populacije kandidatov (testiranje na svetovni ravni) in spletnim testiranjem (prek interneta). Podrobnosti za posamezne sklope so navedene v ustreznih oddelkih v nadaljevanju.
Storitve
Omejeno
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
20/12/2017 00:00
23/05/2018 23:59
08/02/2018 23:59
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Zagotavljanje računalniško podprtih testov (v obliki vprašanj z več možnimi odgovori in esejskega tipa) Sklop 1 zajema organizacijo in zagotavljanje „klasičnih“ računalniško podprtih testov prek globalnega omrežja centrov za testiranje. Ti običajno zajemajo vrsto testov v obliki vprašanj z več možnimi odgovori in testov z vprašanji esejskega tipa, ki so različno dolgi in ki se izvajajo v omrežju centrov za testiranje, ki ga zagotovi izvajalec. Ta sklop bo zajemal tudi zagotavljanje e-simulacije nalog (E‑tray). Vsebino testov zagotovi EPSO. Za podrobnosti glejte spletni naslov v oddelku I.3.
Sklop 2 Spletno testiranje (IBT) Sklop 2 zajema zagotavljanje IBT prek spletne testne platforme za kandidate. Spletno testiranje bo EPSO uporabil za različne namene: — kot orodje za samoizbiro/samooceno potencialnih kandidatov (nenadzorovano), — kot platformo za zagotavljanje lokalno nadzorovanih izpitov IBT v prostorih institucij EU, — kot platformo za zagotavljanje daljinsko nadzorovanih testov. Vsebino testov zagotovi EPSO.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2018/S 023-047507 Popravek 02/02/2018 00:00
2018/S 019-038507 Popravek 27/01/2018 00:00
2017/S 244-508657 Obvestilo o javnem naročilu 20/12/2017 00:00