Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Zagotavljanje selitvenih storitev ter storitev inventure in vodenja skladišča na...
Naročnik:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum objave v TED:
27/01/2018
Rok za prejem ponudb:
02/03/2018
Status:
Zaprto
Informacije
AO/017/17
Zagotavljanje selitvenih storitev ter storitev inventure in vodenja skladišča na sedežu Urada
Storitve, opisane v tehničnih specifikacijah (glejte Prilogo II), so razdeljene na 2 sklopa, kot sledi: Sklop 1: — zagotavljanje storitev inventure, — zagotavljanje storitev vodenja skladišča. Sklop 2: — zagotavljanje selitvenih storitev. Cilj tega javnega razpisa je skleniti večkratno okvirno pogodbo v kaskadi z največ 2 izvajalcema za 3 leta z možnostjo vsakoletnega tihega podaljšanja do najdaljšega skupnega trajanja 4 let.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
Okvirni sporazum
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
27/01/2018 00:00
02/03/2018 13:00
07/03/2018 11:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Storitve inventure in vodenja skladišča
Sklop 1: storitve inventure in vodenja skladišča. Storitve v naročilu zajemajo celovito vodenje skladišča od prejema ali dostave materialov/blaga do izvedbe vseh operativnih postopkov, potrebnih za dosego optimalnega in učinkovitega vodenja. Poleg tega bodo vse dejavnosti izvajalca potekale pod vodstvom ali nadzorom oddelka za inventuro. Urad mora v sklopu finančnih obveznosti glede upravljanja svojih nepremičnin redno izvajati fizični inventurni popis opreme IT in pohištva. V času veljavnosti okvirne pogodbe, ki je predmet tega javnega razpisa, sta predvidena 2 celovita fizična inventurna popisa (tako opreme IT kot pohištva) ter 2 delna popisa (enkrat samo opreme IT in enkrat samo pohištva). V enem letu bo izveden največ 1 inventurni popis.
Sklop 2
Zagotavljanje selitvenih storitev
Sklop 2: Zagotavljanje selitvenih storitev. Urad potrebuje selitveno osebje (vključno z vozili, stroji in opremo) za izvajanje vsakodnevnih dejavnosti, ki na splošno obsegajo manjše interne premike osebja (znotraj iste stavbe ali med različnimi stavbami), preureditve skladišč, preureditve sejnih sob in razne prevoze s tovornjaki med prostori različnih stavb.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2018/S 019-038475
Obvestilo o javnem naročilu
27/01/2018 00:00