Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Specializirano kadrovsko svetovanje za Evropsko investicijsko banko
Naročnik:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave v TED:
20/02/2018
Rok za prejem ponudb:
22/03/2018
Status:
Zaprto
Informacije
GG-1459
Specializirano kadrovsko svetovanje za Evropsko investicijsko banko
EIB namerava oddati okvirne sporazume za zagotavljanje specializiranih storitev kadrovskega svetovanja v zvezi z naslednjimi 4 sklopi: sklop 1 – storitve kadrovskega svetovanja (več vzporednih okvirnih sporazumov (med 3 in 5)); sklop 2 – zagotavljanje storitev upravljanja projektov, sprememb in procesov v zvezi s kadri (več vzporednih okvirnih sporazumov (z med 3 in 5 operaterji na trgu)); sklop 3 – zagotavljanje storitev raziskav osebja in raziskav angažiranosti (1 okvirni sporazum); sklop 4 – zagotavljanje storitev načrtovanja in ocenjevanja delovnih mest (1 okvirni sporazum).
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
20/02/2018 00:00
05/03/2018 23:59
Se ne uporablja
22/03/2018 23:59
26/03/2018 14:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Storitve kadrovskega svetovanja Prihodnji ponudniki storitev bodo morali zagotavljati specializirane storitve kadrovskega svetovanja na naslednjih področjih: — kadrovska strategija (vključno z izvedbo ter ciljnim delovnim modelom), — upravljanje talentov in načrtovanje nasledstva, — notranja mobilnost, — strateško načrtovanje delovne sile, — upravljanje in razvoj uspešnosti (npr. individualni razvojni načrt), — raznolikost in vključevanje, — gradnja blagovne znamke delodajalca in ustvarjanje vrednostne ponudbe za zaposlene (employee value proposition – EVP), — uvajanje v podjetje, — organizacijska kultura in angažiranje zaposlenih, — kadrovska analiza in poročanje, — kadrovski tehnološki trendi. Da bi zagotovili čim učinkovitejšo kadrovsko službo, kadrovski direktorat išče ponudnike storitev, ki lahko izvajajo naloge „vizionarstva“ na vseh zgoraj navedenih področjih – s podporo ključnim voditeljem, ki delujejo na tem področju v direktoratu. Poleg tega morajo biti ponudniki storitev prav tako sposobni zagotoviti zmogljivosti za zagotavljanje tržne analize na zgoraj navedenih področjih – tj. primerjalno analizo z drugimi mednarodnimi finančnimi institucijami/bankami ter najboljšo trenutno prakso in priporočila za zgoraj navedena kadrovska področja.
Sklop 2 Zagotavljanje storitev upravljanja projektov, sprememb in procesov v zvezi s kadri Prihodnji ponudniki storitev bodo morali zagotavljati storitve upravljanja projektov, sprememb in procesov v zvezi s kadri na naslednjih področjih: — Področje 1 – upravljanje projektov: podpiranje izvajanja kadrovskih projektov v okviru osebja z opredelitvijo metodološkega pristopa in doseganjem projektnih rezultatov – ob upoštevanju vplivov kadrovskih informacijskih sistemov. To vključuje tudi zagotavljanje spremljanja in ocenjevanja kadrovskih projektov z opredelitvijo kazalcev uspešnosti. — Področje 2 – upravljanje sprememb: podpiranje izvajanja dejavnosti upravljanja sprememb za vse kadrovske projekte – od določitve ključnih sprememb, ki jih uvaja projekt, do opredelitve in izvedbe dejavnosti teh sprememb (tj. gradivo za usposabljanje, izvedba usposabljanja, opredelitev komunikacijskega načrta, izdelava komunikacijskih materialov itd.). — Področje 3 – upravljanje poslovnih procesov: podpiranje formalizacije procesov in postopkov v zvezi z osebjem v skladu z najboljšimi praksami na področju upravljanja poslovnih procesov.
Sklop 3 Zagotavljanje storitev raziskav osebja in raziskav angažiranosti Prihodnji ponudnik storitev mora zagotoviti naslednje storitve: — raziskave angažiranosti osebja in povezane storitve, — druge storitve raziskav in utripne raziskave („pulse surveys“), — razne storitve svetovanja v podporo raziskavam.
Sklop 4 Zagotavljanje storitev načrtovanja in ocenjevanja delovnih mest Prihodnji ponudnik storitev mora zagotoviti naslednje storitve: — raziskave angažiranosti osebja in povezane storitve, — druge storitve raziskav in utripne raziskave („pulse surveys“), — razne storitve svetovanja v podporo raziskavam.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2018/S 035-075340 Obvestilo o javnem naročilu 20/02/2018 00:00