Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Laboratorijske analize vzorcev živice, zbranih v okviru raziskave LUCAS 2018
Naročnik:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Datum objave v TED:
31/05/2018
Rok za prejem ponudb:
02/07/2018
Status:
Zaprto
Informacije
JRC/IPR/2018/D.3/0004/OC
Laboratorijske analize vzorcev živice, zbranih v okviru raziskave LUCAS 2018
Statistično raziskovanje rabe in pokrovnosti tal (LUCAS) vključuje modul spremljanja živice. V naravnem in polnaravnem okolju (tj. na kmetijskih zemljiščih, v gozdovih in na traviščih) v Evropi je zbranih približno 26 000 vzorcev živice. Pri teh vzorcih je treba opraviti analizo fizikalnih in kemijskih parametrov ter DNK s standardnimi metodami. To naročilo zadeva zagotovitev laboratorijskih storitev za analizo fizikalnih in kemijskih parametrov tal, težkih kovin, pesticidov in antibiotikov ter DNK v vzorcih živice, zbranih v okviru raziskave LUCAS 2018.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
31/05/2018
Se ne uporablja
Se ne uporablja
02/07/2018
06/07/2018 14:30
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Analize parametrov tal in težkih kovin Cilj sklopa 1 naročila storitev je analizirati osnovne fizikalne in kemijske parametre tal in težke kovine v vzorcih živice, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. Vzorci živice se zbirajo v mineralnih in organskih tleh v naravnem in polnaravnem okolju (tj. na kmetijskih zemljiščih, v gozdovih in na traviščih).
Sklop 2 Analiza DNK tal Cilj sklopa 2 naročila storitev je izvesti analizo DNK na 1 050 vzorcih živice, zbranih v okviru raziskave živice LUCAS 2018, da se ocenijo biotska raznovrstnost tal in geni za odpornost proti antibiotikom. Vzorci živice so bili zbrani v naravnem in polnaravnem okolju (tj. na kmetijskih zemljiščih, v gozdovih in na traviščih).
Sklop 3 Analiza fitofarmacevtskih sredstev in antibiotikov Cilj sklopa 3 naročila storitev je analizirati fitofarmacevtska sredstva in antibiotike, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. Vzorci živice se zbirajo v mineralnih in organskih tleh na kmetijskih zemljiščih in traviščih.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2018/S 105-238736 Popravek 05/06/2018
2018/S 102-232130 Obvestilo o javnem naročilu 31/05/2018