Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Zagotovitev tečajev za usposabljanje preiskovalcev nesreč
Naročnik:
European Maritime Safety Agency
Datum objave v TED:
24/02/2018
Rok za prejem ponudb:
23/03/2018
Status:
Zaprto
Informacije
EMSA/OP/3/2018
Zagotovitev tečajev za usposabljanje preiskovalcev nesreč
Naročilo zajema zasnovo in izvedbo tečajev za usposabljanje v zvezi s preiskavami nesreč na morju ter pripravo ustreznega učnega gradiva, vključno s predstavitvami, vajami, primeri uporabe in pojasnili. Tečaji so razdeljeni v 2 ločena sklopa, ki bosta predstavljala ločeni okvirni naročili storitev z naslednjim naslovom: — Sklop 1: Tečaj ključnih spretnosti za preiskovalce nesreč, — Sklop 2: Napredni tečaj za preiskovalce nesreč.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
Okvirni sporazum
Pogoji sodelovanja
Ponudnik mora imeti pravno in regulativno sposobnost za izvedbo strokovne dejavnosti, potrebne za izvedbo naročila.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
24/02/2018 00:00
23/03/2018 20:00
28/03/2018 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Tečaj ključnih spretnosti za preiskovalce nesreč
Cilj javnega naročila je poiskati primerne predavatelje, ki bodo: — pomagali predavateljem EMSA na podlagi točk iz odstavka 2.1.1. Predavatelji EMSA in izvajalec bodo skupaj določili natančen obseg vsaj 3 tedne pred predvidenim datumom izvedbe načrtovanega usposabljanja. Moduli, pri katerih naj bi izvajalec pomagal predavateljem EMSA, bodo predvidoma trajali skupno 11 ur. — Pripravili vsebino in povezane praktične vaje/študije primerov (izvedene v razredu) ter izvedli module v skladu z načrtom tečaja na podlagi točk, navedenih v odstavku 2.1.2, skupno za predvidoma 24 ur. Izvajalec bo moral pred prvim usposabljanjem pripraviti ustrezno učno gradivo in ga pred naslednjimi usposabljanji po potrebi posodobiti na podlagi povratnih informacij udeležencev o doseganju ciljev tečaja, kot so opredeljeni v odstavku 2.1.2, in v sodelovanju s predavatelji EMSA. Izvajalec mora spodbujati visoko stopnjo aktivnosti vseh udeležencev tečaja, zato je treba omenjene vaje/študije primerov izvesti v učilnici, kjer bodo udeleženci razdeljeni v skupine. Poleg tega mora spremna dokumentacija vsebovati obsežne zapiske za usposabljanje, ki jih je treba posredovati udeležencem.
Sklop 2
Napredni tečaj za preiskovalce nesreč
Cilj javnega naročila je poiskati primerne predavatelje, ki bodo: — pomagali predavateljem EMSA na podlagi točk iz odstavka 2.2.1. Predavatelji EMSA in izvajalec bodo skupaj določili natančen obseg vsaj 3 tedne pred predvidenim datumom izvedbe načrtovanega usposabljanja. Moduli, pri katerih naj bi izvajalec pomagal predavateljem EMSA, bodo predvidoma trajali skupno 6 ur. — pripravili vsebino in povezane praktične vaje/študije primerov (izvedene v razredu) ter izvedli module v skladu z načrtom tečaja na podlagi točk, navedenih v odstavku 2.2.2, skupno za predvidoma 29 ur. Izvajalec bo moral pred prvim usposabljanjem pripraviti ustrezno učno gradivo in ga pred naslednjimi usposabljanji po potrebi posodobiti na podlagi povratnih informacij udeležencev o doseganju ciljev tečaja, kot so opredeljeni v odstavku 2.2.2, in v sodelovanju s predavatelji EMSA. Izvajalec mora spodbujati visoko stopnjo aktivnosti vseh udeležencev tečaja, zato je treba omenjene vaje/študije primerov izvesti v učilnici, kjer bodo udeleženci razdeljeni v skupine. Poleg tega mora spremna dokumentacija vsebovati obsežne zapiske za usposabljanje, ki jih je treba posredovati udeležencem.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2018/S 039-084302
Obvestilo o javnem naročilu
24/02/2018 00:00