Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Spremljanje digitalizacije in ključnih omogočitvenih tehnologij
Naročnik:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Datum objave v TED:
23/03/2018
Rok za prejem ponudb:
04/05/2018
Status:
Zaprto
Informacije
EASME/COSME/2017/043
Spremljanje digitalizacije in ključnih omogočitvenih tehnologij
To je javni razpis v obliki odprtega postopka z namenom sklenitve 1 naročila storitev v kontekstu evropskih strategij za ključne omogočitvene tehnologije (Key Enabling Technologies – KET). Splošni cilj tega naročila storitev je nadaljnji razvoj in ustvarjanje sinergij med Observatorijem KET, tehnološkimi centri za popis in kartiranje KET in monitorjem digitalizacije (Digital Transformation Monitor – DTM) s ciljem sistematičnega analiziranja in spremljanja novih digitalnih trendov in trendov na področju ključnih omogočitvenih tehnologij s pomočjo zbiranja, objave in razširjanja ustreznih informacij in podatkov. Naloge, ki jih bo moral opravljati izvajalec, so podrobneje opisane v oddelku 1.4.1 razpisnih specifikacij.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Glejte internetni naslov v oddelku I.3.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
23/03/2018 00:00
29/04/2018 23:59
Se ne uporablja
04/05/2018 15:00
07/05/2018 10:30
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2018/S 070-154231 Popravek 11/04/2018 00:00
2018/S 058-127235 Obvestilo o javnem naročilu 23/03/2018 00:00