Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Okvirno naročilo za zagotavljanje podpore za pripravljenost uporabnikov PRS
Naročnik:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Datum objave v TED:
16/01/2019
Rok za prejem ponudb:
03/04/2019
Status:
Zaprto
Informacije
696/PP/2018/FC
Okvirno naročilo za zagotavljanje podpore za pripravljenost uporabnikov PRS
Ta javni razpis se nanaša na zagotavljanje podpore za pripravljenost uporabnikov regulirane javne storitve (public regulated service – PRS). Sklenjena okvirna pogodba o storitvah bo trajala največ 48 mesecev in bo zajemala zlasti dejavnosti ozaveščanja. Obsega tudi izdelavo specifičnih dokumentov, povezanih z uporabniškim delom PRS, ter zagotavljanje podpore Komisiji v več delovnih skupinah in pri razvoju objektov laboratorija za uporabniški del PRS v prostorih Evropske komisije.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Okvirni sporazum
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Upoštevati je treba, da morajo imeti ponudniki v skladu s Sklepom št. 1104/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25.10.2011 o pravilih za dostop do regulirane javne storitve, ki jo zagotavlja globalni navigacijski satelitski sistem, vzpostavljen v okviru programa Galileo, sedež v državi, ki je primarna uporabnica regulirane javne storitve, kot je določeno v členu 2(a) navedenega sklepa. To velja tudi za podizvajalce.Da bo ponudnik lahko zahteval referenčno dokumentacijo iz oddelka 1.4.2 razpisnih specifikacij, ki je opredeljena kot informacije z lastninsko pravico, mora zahtevku priložiti obrazec iz Priloge 6.10 razpisnih specifikacij ter izpolnjeno pogodbo o nerazkritju (glejte Prilogo 6.11) in pooblastilo SAB za obravnavanje informacij PRS za ta specifični javni razpis.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
16/01/2019 00:00
03/04/2019 16:00
05/04/2019 11:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2019/S 011-020554 Obvestilo o javnem naročilu 16/01/2019 00:00