Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Gospodarski vpliv pomorskega prostorskega načrtovanja
Naročnik:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Datum objave v TED:
18/04/2018
Rok za prejem ponudb:
04/06/2018
Status:
Zaprto
Informacije
EASME/EMFF/2018/010
Gospodarski vpliv pomorskega prostorskega načrtovanja
Ta javni razpis poteka po odprtem postopku, njegov namen pa je skleniti naročilo storitev za izvedbo študije o gospodarskih vplivih pomorskega prostorskega načrtovanja, da se oceni njegova vloga v modrem gospodarstvu. Glavni cilj te študije je oceniti pozitivne vplive pomorskega prostorskega načrtovanja v določenih sektorjih modrega gospodarstva ter te rezultate vključiti v ustrezne politike in pristojne organe EU, zadolžene za izvedbo pomorskega prostorskega načrtovanja. Cilj študije je dvojen: (1) proučiti dokaze o vplivih trenutnega stanja izvedbe pomorskega prostorskega načrtovanja s posebnim poudarkom na gospodarskih vplivih; (2) državam članicam zagotoviti dodatne informacije o tem, kako povečati koristi pomorskega prostorskega načrtovanja. Naloge, ki jih bo moral opravljati izvajalec, so podrobneje opisane v razpisnih specifikacijah v oddelku 1.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
18/04/2018 00:00
04/06/2018 15:00
06/06/2018 10:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2018/S 075-166086 Obvestilo o javnem naročilu 18/04/2018 00:00