Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Splošne komunikacijske storitve in storitve publikacij
Naročnik:
European Maritime Safety Agency
Datum objave v TED:
07/04/2018
Rok za prejem ponudb:
14/05/2018
Status:
Zaprto
Informacije
EMSA/OP/9/2018
Splošne komunikacijske storitve in storitve publikacij
Ta postopek obsega vrsto komunikacijskih storitev in storitev publikacij, razdeljenih v 5 posebnih sklopov, za podporo agenciji pri izvajanju njenih zunanjih in notranjih komunikacijskih dejavnosti: — sklop 1 obsega storitve, ki omogočajo tiskanje publikacij EMSA, — sklop 2 obsega promocijski material, razstavni material in oblačila z blagovno znamko, — sklop 3 obsega storitve spletne produkcije za upravljanje odprtokodnih spletnih vsebin, — sklop 4 obsega multimedijske storitve, vključno z avdiovizualnim pokrivanjem dogodkov, video postprodukcijo, animirano grafiko in pridobivanjem slikovnega gradiva, — sklop 5 obsega storitve grafičnega oblikovanja in postavitve za infografike in ilustracije ter grafično postavitev publikacij EMSA.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
07/04/2018 00:00
14/05/2018 20:00
18/05/2018 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Storitve tiskanja
Sklop 1 obsega storitve, ki omogočajo tiskanje publikacij EMSA, kot so: (i) zakonske publikacije standardnega formata; (ii) 1-stranski tridelni prospekti formata A4; (iii) 4/8-stranske brošure formata A4; (iv) plakati EMSA formata A0; (v) 32/48/64-stranska tehnična poročila, smernice, priročniki in popisi; (vi) 8/56/72-stranske publikacije formata 20 cm x 20 cm; (vii) enostranski/dvostranski podatkovni listi formata A4; (viii) pisalne potrebščine z blagovno znamko. Publikacije, ki jih bo treba zagotoviti v času trajanja pogodbe, se dobavijo skupaj z besedilom in slikovnim gradivom EMSA v formatu PDF, pripravljenem za tiskanje (oblikovano v Adobe InDesign).
Sklop 2
Promocijski material z blagovno znamko
Sklop 2 obsega naslednje storitve, za katere je treba ponudbi priložiti vzorce v skladu z merili kakovosti (oddelek 16 razpisnih specifikacij): (a) promocijski material in predmeti z blagovno znamko (darila podjetja), vključno s predmeti VIP: (i) promocijski material z blagovno znamko manjše vrednosti za konference in informacijske stojnice, (ii) promocijski predmeti z blagovno znamko srednje vrednosti, (iii) promocijski predmeti VIP z blagovno znamko; (b) oblačila z blagovno znamko; (c) premični razstavni material z blagovno znamko. Ponudniki morajo predložiti katalog izdelkov in/ali storitev s celotno ponudbo izdelkov in/ali storitev, ki jih ponujajo.
Sklop 3
Storitve spletne produkcije
Sklop 3 obsega storitve spletne produkcije za upravljanje odprtokodnih spletnih vsebin. Da bi agencija okrepila zmogljivosti svoje komunikacijske ekipe, občasno potrebuje storitve spletne produkcije in nadaljnjega razvoja na izbrani platformi za upravljanje spletnih vsebin agencije (Joomla!). Vse cene za svetovanje, ki bo zagotavljano izven prostorov agencije (na daljavo), je treba navesti za delovni dan ene osebe (7,5 ur). Ponudniki morajo dokazati strokovnost in zmogljivosti, določene v oddelku 15.5 razpisnih specifikacij. Vzorce je treba predložiti skupaj s ponudbo v skladu z merili kakovosti (oddelek 16 razpisnih specifikacij).
Sklop 4
Multimedijske storitve
Sklop 4 obsega multimedijske storitve, vključno z avdiovizualnim pokrivanjem dogodkov, video postprodukcijo, animirano grafiko in pridobivanjem slikovnega gradiva: (a) avdiovizualno pokrivanje dogodkov; (b) video postprodukcija; (c) animirana grafika; (d) storitve pridobivanja slikovnega gradiva; (e) cena na profil. Ponudnik navede ustrezne cene v Dodatku 1 sklopa 4, ki pa ne smejo vključevati stroškov za prevoz in nastanitve, ki jih bo, kjer je to potrebno, krila agencija v skladu z okvirno pogodbo. Vzorce je treba predložiti skupaj s ponudbo v skladu z merili kakovosti (oddelek 16 razpisnih specifikacij).
Sklop 5
Storitve grafičnega oblikovanja in postavitve
Sklop 5 obsega storitve grafičnega oblikovanja in postavitve za infografike in ilustracije ter grafično postavitev publikacij EMSA: (a) Grafično oblikovanje: za publikacije in spletno mesto EMSA so potrebne profesionalno oblikovane infografike in ilustracije kot tudi diagrami, grafični prikazi delovnih procesov in karte (velikost: stran A5 ali A4). Na podlagi informativnega poročila EMSA bo izvajalec zagotovil ustrezno vizualno gradivo. Oblikovalci bodo morali zagotoviti EMSA možnost za preoblikovanje ali dokončno oblikovanje osnutka vizualnega gradiva v vsaj 2 fazah. Gradivo bo treba poslati po elektronski pošti v digitalni obliki, ki jo je mogoče urejati (npr. datoteka .ai, .tiff ali .indd), brez omejitev, povezanih z avtorskimi pravicami. Ponudniki naj pošljejo tudi ponudbo s ceno za delovni dan ene osebe (za 7,5-urni delovnik) in življenjepis za vsaj 2 strokovnjaka. Vzorce je treba predložiti skupaj s ponudbo v skladu z merili kakovosti (oddelek 16 razpisnih specifikacij). (b) Storitve grafične postavitve: EMSA lahko zahteva dodatno pomoč v zvezi z grafično postavitvijo publikacij, vključno s tehničnimi poročili, tridelnimi prospekti, 4/8-stranskimi brošurami itd. Ponudniki bodo morali zagotoviti EMSA možnost za preoblikovanje ali dokončno oblikovanje osnutka grafične postavitve v vsaj 2 fazah. Gradivo bo treba poslati po elektronski pošti v digitalni obliki, ki jo je mogoče urejati (npr. datoteka .indd ali .indt), brez omejitev, povezanih z avtorskimi pravicami. Ponudniki naj pošljejo tudi ponudbo s ceno za delovni dan ene osebe (za 7,5-urni delovnik), grafično postavitev navedenih publikacij in življenjepis za vsaj 2 strokovnjaka. Vzorce je treba predložiti skupaj s ponudbo v skladu z merili kakovosti (oddelek 16 razpisnih specifikacij).
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2018/S 073-161049
Popravek
14/04/2018 00:00
2018/S 068-150083
Obvestilo o javnem naročilu
07/04/2018 00:00