Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Evropska mreža pravnih strokovnjakov na področjih enakosti spolov in nediskrimin...
Naročnik:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Datum objave v TED:
15/05/2018
Rok za prejem ponudb:
22/08/2018
Status:
Zaprto
Informacije
JUST/2018/RDIS/PR/EQUA/0015
Evropska mreža pravnih strokovnjakov na področjih enakosti spolov in nediskriminacije
Splošni cilj naročila je Komisiji redno in na zanesljiv način zagotavljati neodvisne nasvete, analizo in ustrezne informacije v zvezi z nacionalno zakonodajo, sodno prakso in politikami s področja enakosti spolov in nediskriminacije, zlasti na podlagi rase in etnične pripadnosti, vere ali prepričanja, starosti, invalidnosti in spolne usmerjenosti, ter v zvezi s katerim koli drugim vprašanjem, ki je povezano z delom Komisije na teh področjih.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
15/05/2018 00:00
22/08/2018 12:00
27/08/2018 10:30
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2018/S 091-206092
Obvestilo o javnem naročilu
15/05/2018 00:00