Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Priprava in tiskanje publikacij skupine EIB
Naročnik:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave v TED:
27/04/2018
Rok za prejem ponudb:
01/06/2018
Status:
Zaprto
Informacije
PC-1477
Priprava in tiskanje publikacij skupine EIB
Namen tega javnega razpisa je skleniti večstranske okvirne sporazume za zagotavljanje storitev pisanja in tiskanja za skupino EIB v okviru naslednjih sklopov: sklop 1: brošure in informativni listi: vezane ali nevezane publikacije v katerem koli formatu; sklop 2: poročila in knjige: letno poročilo in druga večjezična poročila, študije, knjige; sklop 3: tiskano gradivo za dogodke in pisarniški izdelki: programi, vabila, beležke, mape, stojala, plakati, panoji in posebne sejemske stene.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
27/04/2018 00:00
01/06/2018 23:59
06/06/2018 15:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Brošure in informativni listi: vezane ali nevezane publikacije v katerem koli formatu
Glejte internetni naslov v oddelku I.3.
Sklop 2
Poročila in knjige: letno poročilo in druga večjezična poročila, študije, knjige
Glejte internetni naslov v oddelku I.3.
Sklop 3
Tiskano gradivo za dogodke in pisarniški izdelki: programi, vabila, beležke, mape, stojala, plakati, panoji in posebne sejemske stene
Glejte internetni naslov v oddelku I.3.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2018/S 082-182989
Obvestilo o javnem naročilu
27/04/2018 00:00