Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Načrt za sektorsko sodelovanje na področju spretnosti: podporni ukrepi za gradbe...
Naročnik:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Datum objave v TED:
23/05/2018
Rok za prejem ponudb:
23/07/2018
Status:
Zaprto
Informacije
EASME/COSME/2017/042
Načrt za sektorsko sodelovanje na področju spretnosti: podporni ukrepi za gradbeni sektor
To je razpis za zbiranje ponudb v obliki odprtega postopka sklenitve pogodbe o storitvah za razvoj izbranih evropskih poklicnih modulov o varnosti in zdravju pri delu v gradbenem sektorju na podlagi ugotovljenih potreb po spretnostih v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu za specifične poklicne profile v gradbeništvu, zlasti za delo z novimi gradbenimi in izolacijskimi materiali, tehnologijami in posameznimi postopki (vključno z ustrezno opremo). Glavni cilj tega ukrepa je prispevati k razvoju in izvajanju dolgoročne strategije o spretnostih v gradbenem sektorju, graditi dokaze o stanju na področju spretnosti in reševanju pomanjkanja spretnosti, pomanjkljivosti in neusklajenosti. Poudarek bo na sedanjih in prihodnjih potrebah, nadgradnji in razvoju novih kurikulumov ter oceni potrebe po pregledu poklicnih profilov. Naloge, ki jih bo moral opravljati izvajalec, so podrobneje opisane v razpisnih specifikacijah v oddelku 1.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
23/05/2018 00:00
18/07/2018 23:59
Se ne uporablja
23/07/2018 15:00
26/07/2018 14:30
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2018/S 096-217867 Obvestilo o javnem naročilu 23/05/2018 00:00