Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Študija izvedljivosti o: pobudi Glasba premika Evropo – študija izvedljivosti za...
Naročnik:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Datum objave v TED:
16/05/2018
Rok za prejem ponudb:
02/07/2018
Status:
Zaprto
Informacije
EAC/14/2018
Študija izvedljivosti o: pobudi Glasba premika Evropo – študija izvedljivosti za ustanovitev evropskega glasbenega observatorija in analiza vrzeli v zvezi s potrebami po financiranju glasbenega sektorja
Splošni cilj tega razpisa je pripraviti študijo izvedljivosti za ustanovitev evropskega glasbenega observatorija in izvesti analizo vrzeli v zvezi s potrebami po financiranju glasbenega sektorja.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
Javno naročilo
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
16/05/2018 00:00
Se ne uporablja
Se ne uporablja
02/07/2018 10:30
03/07/2018 14:30
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Študija izvedljivosti za vzpostavitev evropskega glasbenega observatorija Posebni cilj študije je analizirati različne scenarije za vzpostavitev in delovanje observatorija, vključno z upoštevanjem modelov iz drugih evropskih (kulturnih) observatorijev in zlasti evropskega avdiovizualnega observatorija, ob upoštevanju posebnih značilnosti in zahtev evropskega glasbenega sektorja. Študija se mora osredotočiti na naslednje vidike: — obseg prihodnjega observatorija (kateri podatki bodo zajeti), — identifikacijo vrzeli v razpoložljivosti podatkov, — stroške in organizacijsko osnovo za verodostojno delovanje observatorija.
Sklop 2 Analiza tržnih trendov in vrzeli v zvezi s potrebami po financiranju glasbenega sektorja Prvi posebni cilj študije je zagotoviti najsodobnejšo oceno trenutnih tržnih trendov in raziskati priložnosti, ki jih digitalno gospodarstvo ponuja glasbi, zlasti v zvezi s pravičnejšimi strukturami plačil. V okviru študije bo v zvezi z vsakim opredeljenim trendom raziskano: — kaj program Ustvarjalna Evropa trenutno obravnava v zadostni meri in kako; — česa evropski instrumenti financiranja trenutno ne obravnavajo v zadostni meri in kako bi lahko to obravnaval naslednji program. — Zagotovljena bo prepričljiva utemeljitev potreb po prihodnji podpori na evropski ravni ob upoštevanju načela subsidiarnosti in evropske razsežnosti. Drugi posebni cilj študije je temeljita analiza deležnikov, in sicer z zagotovitvijo preglednosti identifikacije in vključitvijo vseh pomembnih partnerjev glasbenega sektorja s poudarkom na evropski ravni.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2018/S 092-207890 Obvestilo o javnem naročilu 16/05/2018 00:00