Podrobnosti javnega razpisa

Please note that the deadline for submission of tenders has been changed to 01/08/2018 and the deadline for request for clarifications to 24/07/2018
Naslov:
Storitve razvoja programske opreme
Naročnik:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Datum objave v TED:
08/06/2018
Rok za prejem ponudb:
01/08/2018
Status:
Zaprto
Informacije
OJ/2018/ICT/9778
Storitve razvoja programske opreme
Zagotavljanje storitev razvoja in vzdrževanja programske opreme: (i) (ponovno odpiranje glede na prag) razvoj novih programskih izdelkov ali večja nadgradnja obstoječih programskih izdelkov, dobavljena v obliki projekta; (ii) (v kaskadi) vzdrževalne dejavnosti, ki se nanašajo na spremembo izdelka po dobavi za odpravo napak, izboljšanje delovanja ali drugih lastnosti, in (iii) (v kaskadi) nadaljnji razvoj obstoječega programskega izdelka, po navadi za dodajanje ali spreminjanje poslovne funkcije. Glavni kraj izvedbe naročila bodo prostori izvajalca. Le nekaj dejavnosti bo predvidoma izvedenih v prostorih ECDC v Solni, Švedska. Od izvajalca se pričakuje, da bo tesno sodeloval z ECDC, zunanjim izvajalcem za infrastrukturo IT in zunanjim izvajalcem za zagotavljanje kakovosti IT.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Okvirni sporazum
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
08/06/2018 00:00
01/08/2018 16:00
03/08/2018 10:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2018/S 139-316713
Popravek
21/07/2018 00:00
2018/S 108-245175
Obvestilo o javnem naročilu
08/06/2018 00:00