Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Pripravljalna podpora za statistično ovrednotenje primerjalne analize poskusov n...
Naročnik:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum objave v TED:
26/06/2018
Rok za prejem ponudb:
09/08/2018
Status:
Zaprto
Informacije
OC/EFSA/GMO/2018/02
Pripravljalna podpora za statistično ovrednotenje primerjalne analize poskusov na prostem v zvezi z gensko spremenjenimi rastlinami in za ovrednotenje toksikoloških študij za podporo ocene varnosti gensko spremenjenih živil/krme.
Cilj tega razpisnega postopka je skleniti okvirno naročilo za 4 leta. Okvirno naročilo se bo izvajalo v obliki posebnih pogodb ali naročilnic. V posebni pogodbi ali naročilnici bodo določeni posebni pogoji za izvajanje posamezne naloge. Posebni cilji: To naročilo je razdeljeno na naslednja 2 sklopa: — sklop 1 – pripravljalna podpora za statistično ovrednotenje primerjalne analize poskusov na prostem v zvezi z gensko spremenjenimi rastlinami, — sklop 2 – pripravljalna podpora za ovrednotenje toksikoloških študij za podporo ocene varnosti gensko spremenjenih živil/krme.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
Okvirni sporazum
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
26/06/2018 00:00
01/08/2018 23:59
Se ne uporablja
09/08/2018 14:30
10/08/2018 14:30
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Pripravljalna podpora za statistično ovrednotenje primerjalne analize poskusov na prostem v zvezi z gensko spremenjenimi rastlinami Namen sklopa 1 je zagotoviti statistično podporo sosvetu GSO EFSA v zvezi z analizo podatkov, zbranih pri poskusih na prostem za kompozicijsko, agronomsko in fenotipsko karakterizacijo gensko spremenjenih rastlin.
Sklop 2 Pripravljalna podpora za ovrednotenje toksikoloških študij za podporo ocene varnosti gensko spremenjenih živil/krme Namen sklopa 2 je zagotoviti podporo sosvetu GSO EFSA s preverjanjem skladnosti toksikoloških študij, predloženih v kontekstu uporabe, glede na regulativni okvir in metodološke standarde
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2018/S 120-272188 Obvestilo o javnem naročilu 26/06/2018 00:00