Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Dobava električne energije in plina
Naročnik:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum objave v TED:
26/06/2018
Rok za prejem ponudb:
31/07/2018
Status:
Zaprto
Informacije
AO/012/18
Dobava električne energije in plina
Cilj tega povabila k oddaji ponudb je oddati naročilo za dobavo električne energije in plina za odjemna mesta, ki se nahajajo v stavbah AA1, AA2 in AA3 sedeža Urada, v skladu s postopkom za oddajo javnih naročil, določenim v Uredbi (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije. Na podlagi objave v Uradnem listu (BOE) z dne 4.4.2009 so od 1.7.2009 tarife za nizko napetost odpravljene, zato je primerno, da se na liberaliziranem energetskem trgu poiščejo cenovno konkurenčnejše ponudbe.
Blago
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
Javno naročilo
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
26/06/2018 00:00
31/07/2018 13:00
06/08/2018 11:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Dobava električne energije v stavbah sedeža Urada
To naročilo zajema izključno dobavo visokonapetostne električne energije prek trgovca z električno energijo, saj pogodbe o dostopu do električnih omrežij neposredno upravlja Urad z distribucijskim podjetjem. Urad bo dejanske stroške distribucije poravnal neposredno pri distribucijskem podjetju, zato izbrani trgovec z električno energijo uradu zaračuna samo dogovorjene stroške glede na potek tega postopka za oddajo javnih naročil. Vsa oprema za merjenje dobav je lastniška.
Sklop 2
Dobava plina v stavbah sedeža Urada
Naročilo zajema le dobavo zemeljskega plina. Trenutno je oprema za merjenje dobav v stavbi AA2 lastniška, oprema v stavbi AA1 pa je v najemu: — AA1: merilne naprave so v najemu, oprema za daljinsko merjenje pa je lastniška, — AA2: merilne naprave so lastniške, opreme za daljinsko merjenje pa ni.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2018/S 120-272187
Obvestilo o javnem naročilu
26/06/2018 00:00