Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Načrt za sektorsko sodelovanje na področju spretnosti: proti strategiji EU, ki s...
Naročnik:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Datum objave v TED:
14/07/2018
Rok za prejem ponudb:
10/09/2018
Status:
Zaprto
Informacije
EASME/COSME/2018/019
Načrt za sektorsko sodelovanje na področju spretnosti: proti strategiji EU, ki se osredotoča na potrebe po spretnostih v jeklarskem sektorju
Ta javni razpis poteka v obliki odprtega postopka in je namenjen sklenitvi naročila storitev, katerega glavni cilj je prispevati k razvoju strategije Evropske unije (EU), osredotočene na potrebe po spretnostih v jeklarskem sektorju.Splošni cilj tega naročila je spodbuditi razvoj spretnosti v jeklarskem sektorju, zlasti z namenom povečanja zaposlovanja in zaposljivosti ter odprave vrzeli, pomanjkljivosti in neskladij med ponudbo in povpraševanjem na področju spretnosti v jeklarskem sektorju.Naloge, ki jih bo moral opravljati izvajalec, so podrobneje opisane v oddelku 1 razpisnih specifikacij.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
14/07/2018 00:00
10/09/2018 11:00
11/09/2018 14:30
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2018/S 134-304465
Obvestilo o javnem naročilu
14/07/2018 00:00