Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Storitve programa Copernicus za spremljanje kopnega – podatki visoke ločljivosti...
Naročnik:
European Environment Agency (EEA)
Datum objave v TED:
17/07/2018
Rok za prejem ponudb:
02/10/2018
Status:
Zaprto
Informacije
EEA/IDM/R0/18/009
Storitve programa Copernicus za spremljanje kopnega – podatki visoke ločljivosti o pokrovnosti tal za referenčno leto 2018
Cilj tega javnega razpisa je skleniti naročilo(‑a) storitev z gospodarskim(‑i) subjektom(‑i), ki bo(‑do) zajemalo(‑a) posodobitev in izdelavo 4 obstoječih podatkovnih slojev visoke ločljivosti (high resolution layers – HRL) z nekaj spremembami (predvsem novi ali spremenjeni izdelki o spremembah) za referenčno leto 2018 ter izdelkov o spremembah za obdobje 2015–2018.Ta javni razpis je razdeljen na 4 sklope:— Sklop 1: Zaprtje tal 2018, spremembe zaprtja tal 2015–2018 in pozidanost 2018,— Sklop 2: Izdelki o gozdovih: gostota drevesne pokritosti in prevladujoča vrsta listov in izdelki o spremembah ter izdelki o vrsti gozdov,— Sklop 3: Travišča in spremembe travišč,— Sklop 4: Vode in mokrišča.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
Javno naročilo
Pogoji sodelovanja
Kot je navedeno v oddelkih 2.2.1 in 2.2.2.1 razpisnih specifikacij.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
17/07/2018 00:00
02/10/2018 14:00
04/10/2018 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Zaprtje tal 2018, spremembe zaprtja tal 2015–2018 in pozidanost 2018 Ta sklop zajema izdelavo 3 glavnih izdelkov:(1) nadaljnje zagotavljanje obstoječih izdelkov o trenutnem stanju zaprtja tal za referenčno leto 2018, vendar z izboljšanjem prostorske ločljivosti z 20 m (zdaj) na 10 m;(2) nadaljnje zagotavljanje obstoječih izdelkov o spremembah zaprtja tal za obdobje 2015–2018 (pri ločljivosti 20 m) in(3) podatkovni sloj o trenutnem stanju komponente pozidanosti za leto 2018 pri prostorski ločljivosti 10 m.Podatkovni sloj visoke ločljivosti o zaprtju tal ima od vseh slojev visoke ločljivosti najdaljšo časovno vrsto, ki obsega izdelke iz let 2006, 2009, 2012 in 2015 ter povezane izdelke o spremembah. Način izdelave in potek dela sta že razmeroma stabilna, vendar se vanju v primerjavi s prejšnjimi izdelki uvajata 2 bistveni spremembi:1. v podatkovnem sloju o trenutnem stanju zaprtja tal za leto 2018 se bo izboljšala prostorska ločljivost z velikosti slikovne pike 20 m × 20 m na velikost slikovne pike 10 m × 10 m v skladu s tehnološkim razvojem in izboljšavami;2. v to bo za dodano vrednost vključen še usklajen izdelek o pozidanosti, ki ga je razvilo Skupno raziskovalno središče (JRC) Evropske komisije v okviru Evropskega zemljevida poseljenosti (European settlement map – ESM), ki bo temeljil na posnetkih satelitov Sentinel‑2 in bo na voljo v celoti usklajen s komponento o zaprtju tal pri enaki prostorski ločljivosti 10 m × 10 m.
Sklop 2 Izdelki o gozdovih: gostota drevesne pokritosti in prevladujoča vrsta listov in izdelki o spremembah ter izdelki o vrsti gozdov Ta sklop zajema drugo posodobitev podatkovnega sloja visoke ločljivosti o gozdovih in v veliki meri sledi uveljavljenemu poteku in načinu dela za izdelavo glavnega izdelka o gostoti drevesne pokritosti in prevladujoči vrsti listov za referenčno leto 2018. Podobno kot pri prejšnjih izdelkih so v to vključeni tudi izpeljani izdelki o gozdovih. Glavne spremembe v primerjavi s prejšnjimi podatkovnimi sloji visoke ločljivosti o gozdovih so:(1) izboljšanje prostorske ločljivosti na 10 m × 10 m za podatkovne sloje o trenutnem stanju v skladu z drugimi sloji visoke ločljivosti in(2) poenostavitev izdelkov o spremembah na podlagi izkušenj, pridobljenih s prvo serijo (2012–2015) izdelkov o spremembah gozdov.Da bi omogočili izdelke o spremembah za celotno razpoložljivo časovno vrsto, se te poenostavitve izvedejo tako za obdobje 2012–2015 (na osnovi obstoječih izdelkov o spremembah iz obdobja 2012–2015) kot za 2015–2018.
Sklop 3 Travišča in spremembe travišč Ta sklop zajema izdelavo posodobitve izdelkov o traviščih iz leta 2015 in prvega izdelka o spremembah travišč. Prostorska ločljivost za podatkovne sloje o trenutnem stanju se bo izboljšala na 10 m × 10 m v skladu z drugimi sklopi.
Sklop 4 Vode in mokrišča Ta sklop zajema izdelavo posodobitve osnovnega izdelka o vodah in mokriščih iz leta 2015 v obliki „osveževanega arhiva“. Vrsta posodobitve je drugačna kot v okviru drugih sklopov, saj izdelek o vodah in mokriščih v osnovi kartira pogostost pojavljanja vodnih in mokrih razmer v daljšem obdobju 7 let (s 4 sezonskimi opazovanji na leto). V skladu z drugimi sklopi se s posodobitvijo izdelka o vodah in mokriščih za referenčno leto 2018 izboljša prostorska ločljivost izdelka o vodah in mokriščih na 10 m × 10 m.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2018/S 183-413243 Popravek 22/09/2018 00:00
2018/S 135-307138 Obvestilo o javnem naročilu 17/07/2018 00:00